Bliv verdensmester i dit høretab

Projektholder

Castberggård Job- og Udviklingscenter i Hedensted

Om projektet

De unge i projektet er enten døve, hørehæmmede eller ramt af hørerelaterede lidelser som tinnitus og lydoverfølsomhed. Forskellige funktionsnedsættelser, der har det til fælles, at de kan skabe en del bump på vejen gennem uddannelsessystemet – både fagligt og socialt. Alligevel ved de fleste unge i målgruppen meget lidt om deres udfordringer og de muligheder, de har for at klare sig på trods. 

 

Projektets formål er derfor at klæde de unge på, så de får den nødvendige viden, der kan gøre dem i stand til at mestre deres funktionsnedsættelse og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det sker gennem mestringskurser, en hotline og ’hands on’ vejledning af den enkelte unge. Samtidig sætter projektet ind i forhold til studievejledere og undervisere. De får vejledning om målgruppen og adgang til en hotline, så de i højere grad kan bakke op om de unge i hverdagen på uddannelsesinstitutionerne. 

 

Mens den nuværende SPS-ordning (specialpædagogisk støtte) f.eks. gør det muligt at bruge tolk og hjælpemidler i undervisningen, vil projekt Unge med høretab på ungdomsuddannelser imidt fokusere på unges egen mestring. De unge har brug for et kørekort til deres eget høretab, og det får de blandt andet gennem mestringskurserne, som gør dem mere robuste og bedre til at kompensere for høretabet i deres hverdag på uddannelsesinstitutionerne.

 

Antal deltagere

25 unge deltager i projektet.

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.03.2019

Projektslut: 31.07.2021

 

Måltal

25 skal fastholdes på og dermed gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Bevilliget beløb

1.977.000 kroner

 

Kontakt

Holger Jensen

Job- og udviklingscenterchef, Castberggård

hj@cbg.dk

28 58 20 87

Informationsmaterialer

Castberggård har lavet en folder om projektet, du kan finde og downloade her

Du kan desuden besøge projektets hjemmeside her.

21.png
Screendump_folder_Castberggård.PNG