top of page

Bliv verdensmester i dit høretab

Projektholder

Castberggård Job- og Udviklingscenter i Hedensted

På Castberggårds hjemmeside finder du materialer målrettet studerende med nedsat hørelse samt deres vejledere, undervisere, medstuderende og forældre. Dette i form af gode råd til for eksempel høre-venlig undervisning og støttemuligheder, samt videoer og artikler.

 

Se hjemmesiden via linket her.

Projektbeskrivelse

Bliv verdensmester i dit høretab blev drevet af Castberggård Job- og
Udviklingscenter, som er Danmarks eneste jobcenter for døve og
personer med høretab. Castberggård arbejder tæt sammen med
hørekonsulenter fra Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner, der har
mangeårig erfaring med uddannelsesforberedende forløb samt med
STU for unge med høretab eller unge døve.

 

Projektet var målrettet unge med høretab på ungdomsuddannelser i
Region Midtjylland og havde til formål at fastholde dem i gennemførslen
af deres ungdomsuddannelse. Projektet løb fra marts 2019 til
oktober 2021.

 

De unge i projektet var enten døve, hørehæmmede eller havde
hørerelaterede lidelser som tinnitus og lydfølsomhed. Forskellige
funktionsnedsættelser der har det til fælles, at de kan skabe
udfordringer for den enkelte unge gennem uddannelsessystemet. De
unge har for eksempel svært ved at adskille relevante lyde fra
baggrundsstøj, og det er en stor udfordring for dem at deltage i
gruppekommunikation. Derfor oplever mange unge med høretab
både faglige og sociale udfordringer, som kan føre til ensomhed,
isolation og et lavt selvværd, hvilket i sidste ende kan føre til frafald på
ungdomsuddannelsen.

 

De fleste unge i målgruppen ved meget lidt om deres udfordringer og
de muligheder, de har for at klare sig på trods. I projektet blev der fokuseret på, at de unge fik den nødvendige viden, der gjorde dem i stand til at mestre deres funktionsnedsættelse og hermed
gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge havde brug for et
"kørekort" til deres høretab, og det fik de blandt andet gennem
mestringskurser, som gjorde dem mere robuste og bedre til at
kompensere for høretabet.

I projektets sidste år stod Castberggård på to ben. Det ene ben var en fortsættelse af de eksisterende virksomme indsatser overfor de unge. Det andet ben var at styrke den strukturelle organisering i form af at styrke overleveringen af unge med høretab fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. Dette for at øge sandsynligheden for at unge med høretab blev spottet, så snart de begyndte på en ungdomsuddannelse og hermed fik den rette støtte med det samme. Dette ville mindste risikoen for et frafald. 

Kerneelementerne

  • Mestringskurser

  • Netværksdannelse blandt de unge

  • Hotline, hvor de unge kan få hjælp

  • Hands-on vejledning til studievejledere og undervisere

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.03.2019

Projektslut: 30.11.2022

 

Måltal

26 unge skulle fastholdes på og dermed gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Bevilliget beløb

2.939.000 kroner

 

Kontakt

Merete Birk

Projektleder, Unge med høretab/Alle unge med imidt, Castberggård

mb@cbg.dk

51 36 99 58

De unges oplevelser i Bliv verdensmester i dit høretab

"Det har været godt at deltage, fordi det har givet indsigter i, at andre oplever de samme ting som mig. Jeg troede ikke, at det ville flytte særlig meget, men det har det. For eksempel åbenhed, at man kan snakke om det, når folk spørger. Jeg tøver ikke længere med at have hestehale, så folk kan se jeg har høreapparat."

- Frederikke

 

 

"Jeg har altid haft få tætte venner, men efter projektet er jeg blevet bedre til at snakke med andre mennesker... Det, at jeg ved, at jeg ikke er den eneste med problemer med hørelsen er betryggende... Jeg hviler mere i mig selv med at fortælle det."

- Rikke

 

 

"Jeg har lært skrivetolkning i projektet, og vil nok bruge det i min kommende uddannelse... Jeg har helt klart taget den strategi med at gentage, hvad der bliver sagt for at være sikker på, at jeg hører rigtigt - til mig. Jeg bruger det særligt, når jeg er i tvivl, for eksempel på mit arbejde, hvor jeg tager imod bestillinger af mad."

- Anonym

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra Bliv verdensmester i dit høretab.

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra Bliv verdensmester i dit høretab

bottom of page