top of page

Om Alle unge med imidt

Alle unge med imidt var et projekt, der var aktivt indtil udgangen af 2022. Målet med projektet var at sikre, at flere unge med særlige udfordringer fik en ungdomsuddannelse og sidenhen blev inkluderet på arbejdsmarkedet.

Mere præcist var formålet, at 200 sårbare unge i Region Midtjylland enten påbegyndte eller blev fastholdt på – og hermed gennemførte – en ungdomsuddannelse. De unge i projektet kunne have såvel faglige, personlige som sociale udfordringer. 

Det første spadestik til projektet blev taget i sommeren 2018, og i foråret 2019 kunne Projekter imidt offentliggøre seks delprojekter, der skulle tegne Alle unge med imidt. 

I de seks delprojekter blev der udviklet og afprøvet additionelle metoder. Metoder som skulle give sårbare unge nye og bedre muligheder for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse. Således stod metodeudvikling centralt i projektet, og det samme gjorde etablering af nye samarbejder. På den baggrund blev der etableret tværfaglige partnerskaber mellem aktører fra eksempelvis kommuner, uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger. 

Fire af delprojekterne lukkede ned i sommeren 2021, og i efteråret 2021 fik Alle unge med imidt en tillægsbevilling, der gjorde, at to af delprojekterne kunne fortsætte - med nytænkende og ambitiøse tiltag

I projektets sidste år var der et skarpt fokus på at sprede de nye metoder, således at endnu flere sårbare unge i hele landet kunne få gavn af metoderne og derigennem lykkes med at få en ungdomsuddannelse. 

Alle unge med imidt blev afsluttet den 30 november 2022

Alle unge med imidt var finansieret af Den Europæiske Socialfond, Region Midtjylland samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses Decentrale Erhvervsfremmemidler.

Projekter imidt var operatør på Alle unge med imidt, og sekretariatet ligger i Aarhus. Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland.

bottom of page