Om Alle unge med imidt

Alle unge med imidt er et projekt, som skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer får en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på arbejdsmarkedet.

 

I projektet skal der iværksættes aktiviteter for 250 unge med særlige udfordringer – det kan være både faglige, personlige og sociale udfordringer. Formålet med aktiviteterne skal være, at de unge enten påbegynder eller fastholdes på og hermed gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Aktiviteterne iværksættes i hele Region Midtjylland.

 

Metodeudvikling og etablering af nye samarbejder står centralt i projektet. Der skal udvikles og afprøves nye metoder og værktøjer, og der skal etableres nye samarbejder mellem aktører fra f.eks. kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, NGO’er og frivillige foreninger. De nye metoder og værktøjer vil derefter kunne bruges i hele landet til gavn for endnu flere unge.

 

Projektet løber over tre år og finansieres af Den Europæiske Socialfond og Region Midtjylland. Projekter imidt er operatør på projektet, og sekretariatet ligger i Aarhus. Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland

1.png