top of page

Om Alle unge med imidt

Alle unge med imidt er et projekt, som skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer får en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på arbejdsmarkedet.

Mere præcist er formålet, at 200 sårbare unge i Region Midtjylland enten påbegynder eller fastholdes på – og hermed gennemfører – en ungdomsuddannelse. De unge kan have såvel faglige, personlige som sociale udfordringer. 

Det første spadestik til projektet blev taget i sommeren 2018, og i foråret 2019 kunne vi offentliggøre seks delprojekter, der skulle tegne Alle unge med imidt. 

I de seks delprojekter er der udviklet og afprøvet additionelle metoder. Metoder, som kan give sårbare unge nye og bedre muligheder for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse. Således står metodeudvikling centralt i projektet, og det samme gør etablering af nye samarbejder. På den baggrund er der etableret tværfaglige partnerskaber mellem aktører fra eksempelvis kommuner, uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger. 

Fire af delprojekterne lukkede ned i sommeren 2021, og i efteråret 2021 fik Alle unge med imidt en tillægsbevilling, der gjorde, at to af delprojekterne kunne fortsætte - med nytænkende og ambitiøse tiltag. Slutdatoen for Alle unge med imidt er nu 31.12.2022. 

I projektets sidste år er der et skarpt fokus på at sprede de nye metoder, således at endnu flere sårbare unge i hele landet kan få gavn af metoderne og derigennem lykkes med at få en ungdomsuddannelse. 

Alle unge med imidt er finansieret af Den Europæiske Socialfond, Region Midtjylland samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses Decentrale Erhvervsfremmemidler.

Projekter imidt er operatør på Alle unge med imidt, og sekretariatet ligger i Aarhus. Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland.

bottom of page