top of page

Bifrost - Vi går vejen sammen
- Projektet er afsluttet pr. 01.07.2021

Projektholder

Kirkens Korshær, Aarhus

Projektbeskrivelse

Bifrost drives af Kirkens Korshær, som har til huse på Nørre Allé 25 i
Aarhus. Visiteringen af unge til projektet varetages af Aarhus
Kommunes jobcenter. Bifrost bygger på en ungeindsats med et
tilhørende arbejdsfællesskab, der danner grundlag for et inkluderende
og rummeligt miljø.

 

Projektets målgruppe er unge, der ikke passer ind i den Forberedende
Grunduddannelse. Det er unge, som tidligere har været i
forberedende tilbud uden succes og unge, der har afbrudte
grundskoleforløb bag sig. Formålet er, at de unge klargøres til at
påbegynde en ungdomsuddannelse. Projektet løber fra april 2019 til
juli 2021.

 

De unge i projektet har svære psykiske udfordringer så som
personlighedsforstyrrelser, høj grad af angst, bipolar lidelse,
misbrugsproblemer og hjemløshed. De er ofte udfordrede i sociale
sammenhænge og har en oplevelse af ikke at være fagligt kompetente
og af ikke at kunne bidrage med noget.

 

Arbejdsfællesskabet Kraftværk består af håndværksmæssige
værksteder og fungerer som et forpligtende fællesskab, hvor de unge
indvilliger i at møde på bestemte tidspunkter, at varetage opgaver, og
deltage i aktiviteter. Det giver de unge en unik mulighed for – i eget
tempo – at udvikle sig socialt og fagligt med henblik på at skulle videre
i livet med en ungdomsuddannelse. Dette inkluderende miljø
suppleres af et individuelt forløb med en fast kontaktperson, hvor det
relationelle arbejde står centralt.

Kerneelementerne

  • Helhedsorienterede indsatser

  • Værdibåren organisation

  • Fleksibel tilgang til de unge

  • Arbejdsfællesskaber og sociale aktiviteter

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 01.07.2021

 

Måltal

35 unge i projektet skal via indsatsen påbegynde en ungdomsuddannelse

 

Bevilliget beløb

2.200.000 kroner

 

Kontakt

Robert Johannes Ulrich

Kirkens Korshær, Aarhus

robert.johannes@kirkenskorshaer.dk

2666 9112

De unge oplevelser i Bifrost - Vi går vejen sammen

"Det har været vigtigt, at jeg har haft en konkret medarbejder som kontaktperson, så jeg ikke falder igennem, men nogen griber mig. Der er nogen, der regner med én uden at være afhængig af én... De bliver ikke sure, hvis man ikke kommer, men er bare glade næste gang man kommer. Det giver én lyst til at komme - selv på dårlige dage."

- Dea

"Jeg har fået vejledning og redskaber til at tænke på både plan A og B, hvilket giver en ro, men også skaber en motivation... Jeg begynder at tage ansvar for mit eget liv."

- Anonym

"Bifrost er den mest positive oplevelse, jeg har haft af at være i gang med noget gennem kontanthjælpssystemet. Jeg har fået mulighed for at prøve ting af og samtidig tænkt tanker omkring fremtiden."

- Anonym

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra Bifrost, Kirkens Korshær

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra Bifrost - Vi går vejen sammen

bottom of page