Bifrost - Vi går vejen sammen
- Projektet er afsluttet pr. 01.07.2021

Projektholder

Kirkens Korshær, Aarhus

Projektbeskrivelse

Bifrost drives af Kirkens Korshær, som har til huse på Nørre Allé 25 i
Aarhus. Visiteringen af unge til projektet varetages af Aarhus
Kommunes jobcenter. Bifrost bygger på en ungeindsats med et
tilhørende arbejdsfællesskab, der danner grundlag for et inkluderende
og rummeligt miljø.

 

Projektets målgruppe er unge, der ikke passer ind i den Forberedende
Grunduddannelse. Det er unge, som tidligere har været i
forberedende tilbud uden succes og unge, der har afbrudte
grundskoleforløb bag sig. Formålet er, at de unge klargøres til at
påbegynde en ungdomsuddannelse. Projektet løber fra april 2019 til
juli 2021.

 

De unge i projektet har svære psykiske udfordringer så som
personlighedsforstyrrelser, høj grad af angst, bipolar lidelse,
misbrugsproblemer og hjemløshed. De er ofte udfordrede i sociale
sammenhænge og har en oplevelse af ikke at være fagligt kompetente
og af ikke at kunne bidrage med noget.

 

Arbejdsfællesskabet Kraftværk består af håndværksmæssige
værksteder og fungerer som et forpligtende fællesskab, hvor de unge
indvilliger i at møde på bestemte tidspunkter, at varetage opgaver, og
deltage i aktiviteter. Det giver de unge en unik mulighed for – i eget
tempo – at udvikle sig socialt og fagligt med henblik på at skulle videre
i livet med en ungdomsuddannelse. Dette inkluderende miljø
suppleres af et individuelt forløb med en fast kontaktperson, hvor det
relationelle arbejde står centralt.

 

Antal deltagere

35 unge i aldersgruppen 18-29 år deltager i projektet.

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 01.07.2021

 

Måltal

De unge i projektet skal via indsatsen påbegynde en ungdomsuddannelse.

 

Bevilliget beløb

2.200.000 kroner

 

Kontakt

Robert Johannes Ulrich

Kirkens Korshær, Aarhus

robert.johannes@kirkenskorshaer.dk

2666 9112

Informationsmaterialer

'Bifrost - Vi går vejen sammen' har lavet en folder med information om projektet, som du kan finde her.

Du kan desuden læse mere på projektets egen hjemmeside.

2.png
Udklip af Bifrost-folder.PNG
Bifrost - vi går vejen sammen plakat til