top of page

Bifrost - Vi går vejen sammen
- Projektet er afsluttet pr. 01.07.2021

Projektholder

Kirkens Korshær, Aarhus

Projektbeskrivelse

Bifrost blev drevet af Kirkens Korshær, som har til huse på Nørre Allé 25 i Aarhus. Visiteringen af unge til projektet blev varetaget af Aarhus
Kommunes jobcenter. Bifrost byggede på en ungeindsats med et
tilhørende arbejdsfællesskab, der dannede grundlag for et inkluderende
og rummeligt miljø.

 

Projektets målgruppe var unge, der ikke passede ind i den Forberedende Grunduddannelse. Det var unge, som tidligere havde været i forberedende tilbud uden succes og unge, der havde afbrudte grundskoleforløb bag sig. Formålet var, at de unge blev gjort klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Projektet løb fra april 2019 til juli 2021.
 

De unge i projektet havde svære psykiske udfordringer så som
personlighedsforstyrrelser, høj grad af angst, bipolar lidelse,
misbrugsproblemer og hjemløshed. De var ofte udfordrede i sociale
sammenhænge og havde en oplevelse af ikke at være fagligt kompetente og af ikke at kunne bidrage med noget.

 

Arbejdsfællesskabet Kraftværk bestod af håndværksmæssige
værksteder og fungerede som et forpligtende fællesskab, hvor de unge
indvilligede i at møde på bestemte tidspunkter, at varetage opgaver, og
deltage i aktiviteter. Det gav de unge en unik mulighed for – i eget
tempo – at udvikle sig socialt og fagligt med henblik på at skulle videre
i livet med en ungdomsuddannelse. Dette inkluderende miljø
blev suppleret af et individuelt forløb med en fast kontaktperson, hvor det relationelle arbejde stod centralt.

Kerneelementerne

  • Helhedsorienterede indsatser

  • Værdibåren organisation

  • Fleksibel tilgang til de unge

  • Arbejdsfællesskaber og sociale aktiviteter

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 01.07.2021

 

Måltal

35 unge i projektet skulle via indsatsen påbegynde en ungdomsuddannelse

 

Bevilliget beløb

2.200.000 kroner

 

Kontakt

Robert Johannes Ulrich

Kirkens Korshær, Aarhus

robert.johannes@kirkenskorshaer.dk

2666 9112

De unge oplevelser i Bifrost - Vi går vejen sammen

"Det har været vigtigt, at jeg har haft en konkret medarbejder som kontaktperson, så jeg ikke falder igennem, men nogen griber mig. Der er nogen, der regner med én uden at være afhængig af én... De bliver ikke sure, hvis man ikke kommer, men er bare glade næste gang man kommer. Det giver én lyst til at komme - selv på dårlige dage."

- Dea

"Jeg har fået vejledning og redskaber til at tænke på både plan A og B, hvilket giver en ro, men også skaber en motivation... Jeg begynder at tage ansvar for mit eget liv."

- Anonym

"Bifrost er den mest positive oplevelse, jeg har haft af at være i gang med noget gennem kontanthjælpssystemet. Jeg har fået mulighed for at prøve ting af og samtidig tænkt tanker omkring fremtiden."

- Anonym

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra Bifrost, Kirkens Korshær

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra Bifrost - Vi går vejen sammen

bottom of page