Bifrost - Vi går vejen sammen

Projektholder

Kirkens Korshær, Aarhus

Om projektet

De unge, som får gavn af projektet, er unge med psykiske udfordringer, så som personlighedsforstyrrelser, høj grad af angst, bipolar lidelse og psykisk sårbarhed. De kan derudover have misbrugsproblemer og være i rusmiddelbehandling - eller på vej til erkendelse og håndtering af misbruget. De unge er ofte udfordrede i sociale sammenhænge og har, for de flestes vedkommende, en oplevelse af ikke at være fagligt kompetente og ikke at kunne bidrage med noget.

 

Gennem vores Ungeindsats, og det dertilhørende arbejdsfællesskab (Kraftværket), som består af fire værksteder med fokus på hver sit håndværk, har vi en unik mulighed for at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor unge udsatte har mulighed for at udvikle sig socialt, fagligt og helbredsmæssigt med henblik på at skulle videre i livet med ungdomsuddannelse.

 

Det nye tiltag i projektet er en brobygnings-/overgangsindsats, hvor den unge får kendskab til og støttes til indskrivning på en ordinær ungdomsuddannelse, samt fokus på at støtte de unge med at håndtere de udfordringer, som de kan møde det første halve år af ungdomsuddannelsen.

 

Antal deltagere

35 unge i aldersgruppen 18-29 år deltager i projektet.

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 01.07.2021

 

Måltal

De unge i projektet skal via indsatsen påbegynde en ungdomsuddannelse.

 

Bevilliget beløb

2.200.000 kroner

 

Kontakt

Niels Bjørnø

Leder, Kirkens Korshær

n.bjorno@kirkenskorshaer.dk

30 46 30 43

Informationsmaterialer

'Bifrost - Vi går vejen sammen' har lavet en folder med information om projektet, som du kan finde her.

Du kan desuden læse mere på projektets egen hjemmeside.

2.png
Udklip af Bifrost-folder.PNG
Bifrost - vi går vejen sammen plakat til