top of page

Evaluering

På denne side har vi samlet alle de forskellige evalueringer, der er lavet af Alle unge med imidt.

Formålet med evalueringerne er blandt andet at undersøge, hvad der har virket ved de udviklede metoder, reflektere over udfordringer, samt måle på udbyttet for de udsatte unge, der har deltaget i de forskellige delprojekter.

Vores egen evalueringsrapport

Sammen med Pluss Leadership lavede vi en stor samlet evalueringsrapport af Alle unge med imidt. I evalueringsrapporten gennemgår vi blandt andet de enkelte delprojekter, vi forklarer delprojekternes virksomme indsatser, og vi reflekterer over "sten på vejen".

Udklip.JPG

Pixi-udgave af evalueringsrapporten

I forbindelse med vores Alle unge med imidt-konference i september 2021 udgav vi en pixi-udgave af evalueringsrapporten. Pixien indeholder et koncentrat af evalueringsrapporten og giver et indblik i resultater og erfaringer fra projektet.

Forsiden - pixi.png

Slutevaluering fra Erhvervsstyrelsen

Slutevalueringen fra Erhvervsstyrelsen markerede afslutningen for Alle unge med imidt ultimo november 2022. COWI har produceret slutevalueringen, der blandt andet vurderer projektets målopnåelse og effekt på en række parametre. 

side 1 slutevaluering.JPG
bottom of page