top of page
Inklusionsforløb

I projekt Alle unge med imidt var der iværksat aktiviteter for mere end 200 unge med særlige udfordringer via seks delprojekter. De unge kunne have både faglige, personlige og sociale udfordringer.
 
Disse seks delprojekter kaldtes inklusionsforløb.

Inklusionsforløbene var iværksat i hele Region Midtjylland, og de løb fra foråret 2019 til og med sommeren 2021.

Fire af inklusionsforløbene lukkede ned i sommeren 2021, og i efteråret 2021 fik Alle unge med imidt en tillægsbevilling, der gjorde, at to af inklusionsforløbene kunne fortsætte til ultimo 2022.

Beskrivelser af inklusionsforløbene kan du se nedenfor:
Kort over projekterne 2.png
bottom of page