top of page

Plan for "AUMI 2,0" er på plads | AUMI-delprojekter tænker nyt

Opdateret: 23. sep. 2022

Bliv verdensmester i dit høretab og KomMed har nye spændende indsatser i støbeskeen til "AUMI 2,0". De to tilbageværende delprojekter skal i 2022 tegne Alle unge med imidt, og det er de klar til med nytænkende og ambitiøse tiltag.

To af Alle unge med imidts oprindelige syv delprojekter kører videre efter en tillægsbevilling til projektet på 5,2 millioner kroner.


Det drejer sig om Bliv verdensmester i dit høretab, som har til huse på Castberggård Job- og Udviklingscenter syd for Horsens, og KomMed, der bestyres af UU Nordvestjylland og Holstebro Kommune.


De to delprojekter har - i samarbejde med projektleder i Alle unge med imidt, Helle Gammelgaard - fastsat indsatser for anden runde af deres deltagelse i projektet. Vi har taget en snak med delprojekterne om disse indsatser, planer og ambitioner - og samlet det i denne artikel.


Høretabsprojekt med to spor

Bliv verdensmester i dit høretab kommer fremover til at fokusere på to spor. Det ene spor er en fortsættelse af høretabsprojektets nuværende aktiviteter, hvor der blandt andet afholdes mestringskurser og virtuelle møder for unge med høretab på ungdomsuddannelser for at klæde de unge på til at "mestre" deres høretab.


Det andet - og nye - spor i delprojektet handler om overgange for unge med høretab fra folkeskole til en ungdomsuddannelse.


”Vi vil gerne have fat i de unge, inden de begynder på en ungdomsuddannelse, da vi tænker, det er smart at få de her ting omkring hørevanskeligheder på plads, inden de begynder på en ungdomsuddannelse. Som en studieforberedelse," siger Merete Birk, projektleder for Bliv verdensmester i dit høretab.


Merete Birk mener nemlig, at der blandt andet er risiko for frafald blandt unge med høretab på ungdomsuddannelserne, hvis ikke de får den nødvendige støtte i overgangene fra folkeskolen og videre i uddannelsessystemet.


”Behovet for bedre overleveringer er stort. Der er ikke meget fokus på det her område. Det er forsømt. Og uden en god overgang kan unge med høretab ende med at hutle sig igennem en ungdomsuddannelse uden at få den hjælp og støtte, de har brug for," siger Merete Birk.


KomMed med fokus på tre delindsatser

Hos UU Nordvestjylland vil der i anden afdeling af KomMed blive fokuseret på tre forskellige delindsatser: fritidslivet, lokalområdet og efterskole:


”Lena og jeg fortsætter den del af AUMI, som vi hele tiden har kørt, men med det nye aspekt, at vi skal have mere fokus på fritidsdelen. Og så vil vi gerne inddrage noget mere af lokalområdet med de muligheder, der ligger i området i forhold til at få de unge ud at bruge det og mødes der i Holstebro og Struer, og hvor det giver mening,” siger Esben Schou, projektleder hos KomMed.


I KomMed vil de nu desuden udvide projektet til også at hjælpe unge godt videre i uddannelsessystemet fra lokale efterskoler:


”Vi vil gerne have fat i nogen af de unge mennesker ude på efterskolerne, hvor der kan være lidt bekymring i forhold til, hvordan overgangen til ungdomsuddannelsen skal gå. De unge kan være udfordrede på den ene eller anden måde, eller måske ikke være erklæret uddannelsesparate. På denne måde får vi fokus på de unge, der har brug for støtte, og vi kan hjælpe, hvor det er nødvendigt og få de unge i gang med en ungdomsuddannelse – forhåbentlig med succes," siger Lone Søvndahl, UU Vejleder hos UU Nordvestjylland.


"Der er mange unge, som er udfordrede, når de kommer hjem fra efterskole. Deres netværk fra efterskolen forsvinder, når de forlader efterskolen, så nogen af dem kommer hjem til et kæmpe tomrum. Det vil vi gerne være på forkant med," siger Esben Schou, projektleder hos KomMed.


I alt satser KomMed på at visitere 75 unge ind i anden del af deres AUMI-projekt. 40 af de unge skal Lena og Esben hjælpe med ovennævnte fokus på fritidsliv og lokalområdet, og 35 unge skal hjælpes via efterskoleindsatsen:


"Tanken er at møde de unge ude på efterskolen - på deres hjemmebane - for at etablere kontakt og tillid, inden de stopper på efterskolen. Efterfølgende vil vi følge op på dem, når de starter op på deres ungdomsuddannelse. Vi har desuden talt om mulighed for at lave gruppeforløb," siger UU Vejleder, Lone Søvndahl, der også er tidligere efterskolelærer.


Erfaringer skal blive til idékatalog

Bliv verdensmester i dit høretab vil samle erfaringer om overlevering fra folkeskole til ungdomsuddannelse fra hele Region Midtjylland i håb om at blive klogere.


"Vi vil dykke ned i, hvad der sker praksis i de forskellige kommuner i regionen. Vi vil se på, hvad der fungerer godt, hvor det halter, og hvorfor det halter. For det er tydeligt for os, at det ikke fungerer. Det har vores projekt vist indtil nu, og det er også noget, de unge med høretab selv fortæller," siger Merete Birk, projektleder for Bliv verdensmester i dit høretab.


Dette arbejde skal munde ud i et idékatalog, der skal sprede de gode erfaringer, så alle folkeskoleelever med høretab får mulighed for at blive hjulpet så godt som muligt videre til en ungdomsuddannelse.


”Vi håber på, at arbejdet kan blive til et idékatalog over, hvordan man lykkes med overgange af elever med hørenedsættelse fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Når noget viser sig at fungere godt et sted, vil vi derefter kunne foreslå det som en idé til de steder, hvor overgangene ikke fungerer helt så godt”.


Bliv verdensmester i dit høretab vil invitere flere forskellige interessenter med i arbejdet med idékataloget:


”Jeg har tænkt mig at spørge de unge selv – også de unge, der allerede har været med i vores projekt. Hvordan de har oplevet deres overgange, hvad der har fungeret, og hvad der ikke har fungeret. Spørge PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning red.) hvordan de gør, hvorfor de gør, som de gør osv. Spørge hørekonsulenterne om, hvad de gør. Jeg har også kontakt med et par efterskoler, der optager elever med høretab. Dem vil jeg også inddrage, for de har erfaring med at modtage elever med høretab fra PPR samt at udsluse dem videre til en ungdomsuddannelse. Så de har begge erfaringer, og derfor bliver de inddraget,” siger Merete Birk, projektleder for Bliv verdensmester i dit høretab.


Mandagsgruppe etableret i Holstebro

Især den nye delindsats omkring fritidslivet er allerede godt i gang hos KomMed i Holstebro.


Her har de, for omkring halvanden måned siden, etableret en "mandagsgruppe", hvor sårbare unge kan mødes udenfor skoletiden, og det har været en stor succes.


"Vi har gerne villet hjælpe de unge - også udenfor skolen. Mange af dem har nemlig ikke rigtigt nogen at være sammen med i fritiden. Selvom de går i klasse med 20-25 elever, så kan de godt stadig føle sig ensomme,” siger Esben Schou, projektleder hos KomMed.


"Vi stiller rammerne til rådighed og styrer forløbet, men de unge er med til at forme, hvordan det skal være, og hvordan det skal foregå," siger Lena Aarenstrup Schou, projektmedarbejder hos KomMed.


Det er blandt andet de unge i denne mandagsgruppe, der også skal have glæde af lokalområdet, som er et andet af fokuspunkterne i projektfortsættelsen hos KomMed:


”Tanken er, at vi - med udgangspunkt i mandagsgruppen - bevæger os ud i byrummet. Men vi vil først være helt sikre på, at de unge har opbygget en god tryghed ved hinanden. Der er for eksempel en hyggelig café på Holstebro Bibliotek og flere andre fine lokale steder, vi tænker at besøge,” siger Esben Schou, projektleder hos KomMed.


Målet i forhold til lokallivsindsatsen er blandt andet, at mandagsgruppen og KomMed kan være katalysatorer for, at de unge kommer ud og får glæde af lokal- og foreningslivet:


"Vi håber, de unge finder ud af, at de faktisk har nogle sociale kompetencer, eller at de får øvet dem, så de får lyst til - og mod på - selv at opsøge et mere socialt liv i lokale foreninger, klubber osv.,” siger Esben Schou.


I sidste ende skal et bedre socialt- og fritidsliv for de unge være med til at styrke deres generelle trivsel på ungdomsuddannelsen - og dermed hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse.


Glæder sig til fortsættelsen

Fælles for både Bliv verdensmester i dit høretab og KomMed er, at de glæder sig over at være med i forlængelsen af Alle unge med imidt. Og de brænder for at komme i gang med de nye idéer.


”Det er en stor glæde for os, at vi blev forlænget i Alle unge med imidt. Og også for folk, der kigger ind på os. Nu har vi mulighed for at dykke ned og kigge på de her ting,” siger Merete Birk, projektleder for Bliv verdensmester i dit høretab.


Lena Aarenstrup Schou, projektmedarbejder hos KomMed, er også glad for, at der nu venter nye muligheder forude:


"Det betyder, at det som Esben og jeg har arbejdet med i den første del af AUMI, det får vi lov til at arbejde videre med og bygge ovenpå. Det betyder rigtigt meget," siger hun.


"Og helt overordnet er det superrart, at få det skulderklap og den anerkendelse for det arbejde, vi har lavet, at vi får mulighed for at være med i endnu en periode. Det gør mig personligt både glad og stolt," siger Esben Schou, projektleder hos KomMed.

Comments


bottom of page