top of page

Back on Track
- Projektet er afsluttet pr. 31.07.2021

Projektholder

Herning HF og VUC

Projektbeskrivelse

I Back on Track tager Herning HF og VUC udgangspunkt i Aarhus
Universitets forskningsprojekt ”At blive på Sporet”.
Forskningsprojektet peger på, at frafald snarere skal opfattes som en
proces frem for en spontan beslutning, og at fastholdelsesindsatsen
derfor skal koncentreres om faktorer, der spiller ind på
beslutningsprocessen.

 

Projektets målgruppe er frafaldstruede unge, som allerede er
påbegyndt en HF-ungdomsuddannelse, og formålet er, at de unge
fastholdes på - og hermed gennemfører - uddannelsen. Projektet
løber fra august 2019 til juli 2021.

 

Frafald på ungdomsuddannelser er særligt udbredt blandt psykisk
sårbare unge, unge med diagnoser, samt unge som kommer fra
ressourcesvage hjem. Disse unge er typisk udfordrede af svag faglig
ballast, manglende sociale netværk, dårlige relationer til lærere og
klassekammerater, manglende motivation og negative forestillinger
om egen formåen.

 

I arbejdet med at fastholde de unge tages der udgangspunkt i den
enkelte unges hele liv og udfordringer, og der udvikles og afprøves
værktøjer og metoder til at intervenere positivt i de unges beslutning
om at droppe ud af uddannelsen. Et bærende element i indsatsen er
mentorsamtaler. Ved at fokusere på processen, og ikke den endelige
beslutning om at afbryde uddannelsen, får mentoren mulighed for at
konkretisere tiltag, som kan modvirke frafald, før det er for sent. 

 

Under samtalerne er der fokus på sammenhængen mellem
individuelle, sociale og kontekstuelle forhold ud fra en samtaleguide.
De konkrete tiltag evalueres løbende.

Kerneelementerne

  • Interventionssamtaler med HF-mentor

  • Uge- og månedsskemaer som strukturskabende redskab

  • At skabe selvindsigt hos de unge med henblik på at udvikle handlingskompetencer

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.08.2019

Projektslut: 31.07.2021

Måltal

40 unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Bevilliget beløb

1.280.000 kroner

Kontakt

Tina Brønning Kissow

Herning HF og VUC

E-mail: tbk@hhfvuc.dk

Telefon: 9627 6200

De unges oplevelser i Back on Track - Herning Hf og VUC

”Mentoren har gjort mig mere voksen og hjulpet mig til at se det lyse i tingene. Hjulpet på at holde motivationen oppe og lært mig at tage mere ansvar. Jeg er for eksempel kommet med i elevrådet, og det er fordi min mentor har klædt mig på til de ting, der kan ske, og vi har snakket meget om det… Mentoren har også været en hjælpende hånd i privatlivet."

- Christoffer

 

Det bedste ved projektet?: ”At snakke med en om de problemer og udfordringer man har og få hjælp og sparring til at strukturere skole.”

– Anonym

 

”Jeg har mødt en forståelse og fået konkrete løsningsmuligheder og en hjælpende hånd – og et lille skub, hvis jeg gik i stå. Jeg har lært at tro på, at det kan lade sig gøre. Søge overblik, ro og stabilitet. Se efter løsningsmuligheder ikke problemer.”

– Anonym

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra Back on Track, Herning HF og VUC.

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra Back on Track, Herning HF og VUC

bottom of page