Projekt S.E.S

Projektholder

UU og Ungeindsatsen, Norddjurs Kommune

Om projektet

Projekt SES – Selvforståelse Eksponering Spejling - henvender sig til unge med autismespektrum-forstyrrelse eller lignende symptomer. Mennesker med autismerelaterede udfordringer kæmper ofte med forkerthedsfølelse og nedsat evne til at mobilisere stabil energi. Det kan opleves uoverkommeligt at finde mening og skabe overblik over de forskellige områder i livet. Projekt SES har som formål at støtte de unge bedst muligt i overgangen til og fastholdelse i ungdomsuddannelse.

 

Der laves en individuel plan til hver deltager i projektet. Planen indeholder dele af eller alle følgende elementer: selvforståelseskursus ved Autismepotentialet.dk (psykoedukation), individuelle mentorsamtaler, særligt tilrettelagt forløb i virksomhedspraktik, støtte i overgang til uddannelse, netværksgruppe og en fast kontaktperson. Koordinator laver hyppige opfølgninger for at sikre fælles information og erfaringsudveksling. Indsatsen skal sikre, at den unge mødes af den samme tilgang og forståelse i alle aktiviteter.

 

Der laves progressionsmåling på den unges selvforståelse og mestringsstrategier samt på den fagprofessionelles tilgang til samarbejdet med den unge. Der er et læringsperspektiv i projekt SES, og erfaringer på individniveau skal bidrage til et generelt kvalitetsløft i indsatsen. Målet er, at et styrket samarbejde mellem fagprofessionelle, en samlet forståelse og en fælles strategi på tværs af faggrupper støtter unge med autismespektrum-forstyrrelse bedst muligt i overgangen til uddannelse. 

 

Antal deltagere

30 unge med autisme deltager i projektet.

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 31.07.2021

 

Måltal

3 unge forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse

27 unge forventes at påbegynde en ungdomsuddannelse

 

Bevilliget beløb

2.137.000 kroner

 

Kontakt

Lotte Kruse

Chef i UU og Ungeindsatsen, Norddjurs Kommune

llsk@norddjurs.dk

30 56 00 33

Informationsmaterialer

Projekt SES har lavet en brochure med informationer til projektdeltagerne, du kan downloade her

Læs en opdateret version fra 2020 her.

5.png
Screendump af folder.PNG