top of page

S.E.S (Selvforståelse, Eksponering, Spejling)
- Projektet er afsluttet pr. 31.10.2021

Projektholder

UU og Ungeindsatsen, Norddjurs Kommune

Projektbeskrivelse

UU og Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune drev projekt S.E.S. i tæt
samarbejde med virksomheden AutismePotentiale. Her var afsættet, at
autisme ikke er forstyrrelser, men en betegnelse for en gruppe
mennesker, som typisk får vanskeligt ved at bringe deres
kompetencer i spil. Med en ressourcefokuseret tilgang oplever
AutismePotentiale ofte, at mennesker med autisme kan bryde ud af
psykisk mistrivsel. Projekt S.E.S. var baseret på dette menneskesyn.

 

Projektet henvendte sig til unge med autismespektrumforstyrrelse
(ASF) og/eller unge, hvor adfærden tydede på udiagnosticeret ASF.
Formålet var tosidet; nogle af de unge skulle fastholdes på - og
gennemføre - en ungdomsuddannelse, mens andre unge skulle blive
klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Projektet løb fra april
2019 til oktober 2021.

 

Mennesker med autismerelaterede udfordringer kæmper ofte med en
forkerthedsfølelse og nedsat evne til at mobilisere stabil energi. De er
typisk socialt isolerede og har en nedsat forestillingsevne. Derudover
kan det opleves uoverkommeligt for dem at finde mening og skabe
overblik over forskellige områder i livet.

 

I projektet blev der fokuseret på at støtte de unge i at få skabt struktur og stabilitet samt på at de unge opnåede en bedre forståelse for deres egne udfordringer. I den forbindelse blev der for eksempel arbejdet med at forebygge nedsmeltninger samt at identificere tidlige tegn på
mistrivsel.

Kerneelementerne

  • Individuelle samtaleforløb

  • Selvforståelseskurser

  • Forældrerådgivning

  • Netværksgruppe – ung-til-ung støtte

  • Virksomhedspraktik

  • Undervisning i dansk og matematik

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 31.10.2021

 

Måltal

3 unge skulle gennemføre en ungdomsuddannelse

27 unge skulle gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Bevilliget beløb

2.137.000 kroner

 

Kontakt

Dorthe Mikkelsen Jensen

Ungeindsatsen, Norddjurs Kommune

dmj@norddjurs.dk

89592963

 

De unges oplevelser i S.E.S.

"Samtalerne med Thea i starten har haft størst betydning. Hun var med til at skabe motivation. Hun dømmer ikke og fortæller ikke, at visse handlinger er dumme... Hun fåreslår gode løsninger med tilpasset progression og udvikling."

- Christian

"SES har stabiliseret min hverdag... Det har været givende at hænge ud med andre autister og få venner. Jeg har hver uge set frem til at komme til møde og fortælle om skole og møde de andre. Det er et fællesskab. Det er ikke som med andre venner, der er en anden dynamik. Jeg behøver ikke at lade som om, at jeg ikke har autisme. Det får mig til at føle mig normal."

- Mikkel

"Jeg har haft mulighed for at få nye perspektiver på tingene i de individuelle samtaler. Den tætte kommunikation mellem medarbejderne i projektet og min bostøtte og sagsbehandler har været en stor lettelse for mig, især i de perioder hvor jeg har dykket mentalt - så er jeg blevet samlet op, fordi jeg stoler på dem, der kommunikerer omkring mig."

- Anonym

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra S.E.S (Selvforståelse, Eksponering, Spejling)

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra S.E.S.

bottom of page