top of page

#KomMed

Projektholder

UU Nordvestjylland, Holstebro Kommune

Projektbeskrivelse 

#KomMed blev drevet af UU Nordvestjylland i Holstebro Kommune i
samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og de øvrige
kommunale afdelinger - for eksempel Jobcentrets ungeenhed og
Familieafdelingen. #KomMed var bindeleddet mellem de unge og
partnerne i indsatsen omkring de unge. Nøgleordene for projektet var en håndholdt indsats på den unges præmisser.

 

Projektet henvendte sig til unge, der på grund af psykisk og social
mistrivsel havde vanskeligt ved at påbegynde eller gennemføre en
ungdomsuddannelse. Formålet var, at de unge enten påbegyndte eller blev fastholdt på - og gennemførte - en ungdomsuddannelse. Projektet løb fra maj 2019 til oktober 2021.

 

Kendetegnende for de unge i #KomMed var lav psykisk trivsel og
manglende evne til selv at mestre deres situation. De kunne have
udfordringer med stress, præstationsangst, depression, ensomhed og isolation, ligesom mange af dem havde familiære udfordringer.

 

Projektets medarbejdere stod klar, når den unge var motiveret for at få hjælp. Den unge skulle ikke passe ind i et eksisterende system med faste regler, rammer og deadlines. Alt blev skræddersyet til den enkelte. Efter nogle indledende samtaler blev der - i fællesskab med den unge - udarbejdet en indsatsplan. Heraf fremgik det, hvad der konkret skulle arbejdes med, for at den unge fik greb om en eller flere helt konkrete situationer, og derigennem blev bedre til at mestre blandt andet uddannelses- og fritidsliv.

I projektets sidste år blev der fokuseret på tre nye indsatser. Den ene var en udvidelse af målgruppen til også at omfatte sårbare unge, som afsluttede deres grundskole på en efterskole. Ved at række ud efter de unge, allerede mens de gik på efterskole, kunne man støtte dem i en mere tryg overgang til og start på en ungdomsuddannelse. Det kunne være med til at mindste risikoen for frafald. Den anden indsats var en styrkelse af de unges trivsel i fritidslivet, da erfaringerne fra projektets første år viste, at mange udfordringer i skoletiden skyldtes faktorer i de unges fritid. Endelig var der fokus på at styrke de unges fællesskab ved at gøre brug af de muligheder, der fandtes i lokalområdet i form af for eksempel arrangementer med oplevelser indenfor musik og kunst. Det kunne være med til at mindske de unges oplevelse af for eksempel ensomhed. 

Kerneelementerne

  • Helhedsorienteret og fleksibel indsats

  • Individuelle samtaler

  • Ung-til-ung fællesskaber

  • Individuelle udviklingsplaner og målsætninger

  • En indsats der begynder, når den unge er motiveret

  • Visuelle og strukturskabende redskaber

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.05.2019

Projektslut: 30.11.2022

Måltal

  • 55 unge skulle påbegynde en ungdomsuddannelse

  • 20 unge skulle gennemføre en ungdomsuddannelse

  • 65 unge skulle enten påbegynde eller fastholde en ungdomsuddannelse 

 

Bevilliget beløb

4.072.666 kroner

 

Kontakt

Hanne Paustian Tind

Leder, UU Nordvestjylland

hpt@uunvj.dk

96 64 30 53

De unges oplevelser i #KomMed

"Det har betydet alt at have de ugentlige samtaler med Lena. Jeg har virkelig været tæt på at droppe ud, og jeg ved virkelig ikke, om jeg havde kunnet gennemføre, hvis det ikke var for Lena. Det har hjulpet med at skabe planer og struktur uden at gøre det til en stressfaktor."

- Emma

 

”Hvis jeg ikke havde haft de her samtaler, så havde jeg ikke færdiggjort min HF eller fået det arbejde, jeg er startet på. Hvis vi ser min uddannelse som et bjerg, så har Esben ikke skubbet eller trukket mig op ad bjerget, men han har givet mig iltmasken til at nå toppen.”

- Kasper

"Jeg har været i psykiatrien, hvor jeg har fået hjælp specifikt til min depression. I AUMI har jeg fået hjælp til mere overordnede ting i hverdagen og mere personlige ting. Desuden har jeg fået støtte til at nå i mål med min STX på trods af, at de i psykiatrien anbefalede orlov. Det havde jeg ikke lyst til, og det er jeg glad for, at jeg ikke valgte."

- Anonym

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra #KomMed

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra #KomMed

bottom of page