#KomMed

Projektholder

UU Nordvestjylland, Holstebro Kommune

Om projektet 

Projekt Kom Med omfatter 40 unge i alderen 16-24 år, der enten er på vej ind i en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

 

Projektet har til formål at få unge, der ikke er i uddannelse til at påbegynde en ungdomsuddannelse, og få frafaldstruede unge i uddannelse til at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

 

Målgruppen er unge, der på grund af psykisk og social mistrivsel har vanskeligt ved at påbegynde eller gennemføre en ordinær studie- eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

 

De kan have udfordringer med stres og præstationsangst, være generet af angst og anspændthed, være ramt af tristhed og lav selvværd og være i risiko for depression, ensomhed og isolation.

 

De unge kan have meget forskellige udfordringer, men er kendetegnet ved lav psykisk trivsel og manglende evne til selv at mestre deres situation, hvorved deres deltagelse i og fastholdelse i en ungdomsuddannelse er udfordret.

 

Projektets to medarbejdere vil sammen med den unge lave en indsatsplan, hvor det beskrives og aftales, hvad der konkret skal arbejdes med for at få den unge med i et fællesskab og få en bedre evne til at kunne trives og lykkes i sociale sammenhænge fx uddannelse og/eller fritid.

 

Det vil variere fra ung til ung, om det er en stor eller lille indsats, og om fokus først og fremmest vil være på sociale aktiviteter/fællesskaber eller på øget selvforståelse/mestring. Projektets indsatser vil rette sig mod 4 indsatsområder:

 

a) Hjælp til at komme ind i et eksisterende fællesskab og få venner

b) Træning af mestringsevne og selvværdsboost

c) Indsatsplan på uddannelsesstedet for at afhjælpe faglig og social mistrivsel på uddannelsesstedet

d) Opmuntre, støtte og motivere den unge til at turde at begynde at arbejde med oplevede personlige udfordringer via eksisterende muligheder og tilbud.

 

Antal deltagere

40 unge deltager i projektet.

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.05.2019

Projektslut: 30.06.2021

 

Måltal

20 unge skal påbegynde en ungdomsuddannelse.

20 unge skal fastholdes og dermed gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Bevilliget beløb

1.966.666 kroner

 

Kontakt

Hanne Paustian Tind

Leder, UU Nordvestjylland

hpt@uunvj.dk

96 64 30 53

Informationsmaterialer

Projekt Kom Med har lavet et postkort målrettet de unge, som du kan se her.

Metodematerialer 

Nedenfor findes de metodematerialer, som projektet benytter i projektperioden. Oversigten opdateres løbende.

Aftalekontrakt

20.png