top of page

#KomMed

Projektholder

UU Nordvestjylland, Holstebro Kommune

Projektbeskrivelse 

#KomMed drives af UU Nordvestjylland i Holstebro Kommune i
samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og de øvrige
kommunale afdelinger - for eksempel Jobcentrets ungeenhed og
Familieafdelingen. #KomMed er bindeleddet mellem de unge og
partnerne i indsatsen omkring de unge. Nøgleordene for projektet er
en håndholdt indsats på den unges præmisser.

 

Projektet henvender sig til unge, der på grund af psykisk og social
mistrivsel har vanskeligt ved at påbegynde eller gennemføre en
ungdomsuddannelse. Formålet er, at de unge enten påbegynder eller
fastholdes på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet
løber fra maj 2019 til oktober 2021.

 

Kendetegnende for de unge i #KomMed er lav psykisk trivsel og
manglende evne til selv at mestre deres situation. De kan have
udfordringer med stress, præstationsangst, depression, ensomhed og isolation, ligesom mange af dem har familiære udfordringer.

 

Projektets medarbejdere står klar, når den unge er motiveret for at få
hjælp, og den unge skal ikke passe ind i et eksisterende system med
faste regler, rammer og deadlines. Alt skræddersyes til den enkelte.
Efter nogle indledende samtaler udarbejdes der – i fællesskab med
den unge – en indsatsplan. Heraf fremgår det, hvad der konkret skal
arbejdes med, for at den unge får greb om en eller flere helt konkrete
situationer, og derigennem bliver bedre til at mestre blandt andet
uddannelses- og fritidsliv.

I projektets sidste år fokuseres der på tre nye indsatser. Den ene er en udvidelse af målgruppen til også at omfatte sårbare unge, som afslutter deres grundskole på en efterskole. Ved at række ud efter de unge, allerede mens de går på efterskole, kan man støtte dem i en mere tryg overgang til og start på en ungdomsuddannelse. Det kan være med til at mindste risikoen for frafald. Den anden indsats er en styrkelse af de unges trivsel i fritidslivet, da erfaringerne fra projektets første år viser, at mange udfordringer i skoletiden skyldes faktorer i de unges fritid. Endelig er der fokus på at styrke de unges fællesskab ved at gøre brug af de muligheder, der findes i lokalområdet i form af for eksempel arrangementer med oplevelser indenfor musik og kunst. Det kan være med til at mindske de unges oplevelse af for eksempel ensomhed. 

Kerneelementerne

  • Helhedsorienteret og fleksibel indsats

  • Individuelle samtaler

  • Ung-til-ung fællesskaber

  • Individuelle udviklingsplaner og målsætninger

  • En indsats der begynder, når den unge er motiveret

  • Visuelle og strukturskabende redskaber

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.05.2019

Projektslut: 30.11.2022

Måltal

  • 55 unge skal påbegynde en ungdomsuddannelse

  • 20 unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

  • 65 unge skal enten påbegynde eller fastholde en ungdomsuddannelse 

 

Bevilliget beløb

4.072.666 kroner

 

Kontakt

Hanne Paustian Tind

Leder, UU Nordvestjylland

hpt@uunvj.dk

96 64 30 53

De unges oplevelser i #KomMed

"Det har betydet alt at have de ugentlige samtaler med Lena. Jeg har virkelig været tæt på at droppe ud, og jeg ved virkelig ikke, om jeg havde kunnet gennemføre, hvis det ikke var for Lena. Det har hjulpet med at skabe planer og struktur uden at gøre det til en stressfaktor."

- Emma

 

”Hvis jeg ikke havde haft de her samtaler, så havde jeg ikke færdiggjort min HF eller fået det arbejde, jeg er startet på. Hvis vi ser min uddannelse som et bjerg, så har Esben ikke skubbet eller trukket mig op ad bjerget, men han har givet mig iltmasken til at nå toppen.”

- Kasper

"Jeg har været i psykiatrien, hvor jeg har fået hjælp specifikt til min depression. I AUMI har jeg fået hjælp til mere overordnede ting i hverdagen og mere personlige ting. Desuden har jeg fået støtte til at nå i mål med min STX på trods af, at de i psykiatrien anbefalede orlov. Det havde jeg ikke lyst til, og det er jeg glad for, at jeg ikke valgte."

- Anonym

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra #KomMed

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra #KomMed

bottom of page