top of page

Back on Track
- Projektet er afsluttet pr. 31.07.2021

Projektholder

FGU Midt-Vest

Projektbeskrivelse

FGU Midt-Vest i Herning havde fokus på at øge den unges motivation for
deltagelse på uddannelsen. Det skete med udgangspunkt i CeFUs
(Center for Ungdomsforskning) forskningsprojekt ”Hvordan skaber
man motivation for uddannelse blandt udsatte unge?”, hvor
motivation og fællesskaber er nøgleordene. Motivation forstået som
noget der ikke knytter sig til den unge alene, men som et resultat af
mødet mellem den unge og de sammenhænge, de indgår i.

 

Projektets målgruppe var unge, som var målgruppevurderet til
Forberedende Grunduddannelse (FGU). Mange af de unge havde et helt
eller delvist folkeskoleforløb bag sig, og de opfyldte ikke
adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Formålet var, at de unge –
via støtte på FGUén – blev klargjort til at påbegynde en
ungdomsuddannelse. Projektet løb fra august 2019 til juli 2021.

 

De unges udfordringer kunne blandt andet være begrænset faglig ballast fra folkeskolen, udfordrende familieforhold, manglende sociale
kompetencer og mistrivsel. De unges udfordringer kom til udtryk
ved blandt andet social isolation, lavt selvværd, forkerthedsfølelse,
depression og angst.

 

Med udgangspunkt i CeFUs forskningsprojekt udviklede Back on Track
metoder og værktøjer, som kunne give nye perspektiver på, hvad der
øger den unges motivation for at være deltagende på uddannelsen. I
den forbindelse blev der opereret med en række motivationsformer som
for eksempel præstations-, relations- og mestringsmotivation. Disse motivationsformer var udgangspunktet for alt lige fra
mentorsamtaler til udarbejdelse af uge- og månedsskemaer.

Kerneelementerne

  • Motivationssamtaler med FGU-mentor

  • Portfolio og handleaftaler

  • Fællesarrangementer

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.08.2019

Projektslut: 31.07.2021

Måltal

20 unge skulle påbegynde en ungdomsuddannelse

Bevilliget beløb

1.280.000 kroner

Kontakt

Karin Bjerregaard Nielsen

FGU Midt-Vest, Ikast

E-mail: kani@fgumv.dk

Telefon: 2572 9322 

De unges oplevelser i Back on Track - FGU
"Jeg er nok blevet bedre til at se frem mod målet og kunne lægge nogle forstyrrelser og bekymringerne på hylden. Jeg fokuserer på noget af det positive i stedet for det negative... Når man har et mål, bliver det delt lidt ind, så man ikke tror, man skal bestige Mount Everest i et hug, men tager nogle trin op ad gangen."

- Anonym


 

"Mentoren har hjulpet mig til ikke at overtænke og sætte for mange krav til mig selv. Det er ok at være, hvor man er nu. Det har hjulpet med at håndtere min frygt for at vælge forkert uddannelse, fordi det har jeg prøvet før."
- Anonym

 


"Projektet har gjort, at jeg har lært mig selv at kende og finde mig selv igen. Jeg tør nu at fremlægge og række hånden op til timerne."

- Anonym

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra Back on Track, Herning FGU.

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra Back on Track, Herning FGU

bottom of page