HF Fundamentet

Projektholder

Aarhus HF og VUC og Fundamentet

Om projektet

HF Fundamentet er et tilbud til unge under 30 år, der af forskellige årsager har svært ved at komme i gang med en gymnasial uddannelse, eller som tidligere har forsøgt uden at kunne gennemføre. Det kan skyldes manglende faglige og studiemæssige kompetencer. Det kan også være personlige og sociale problemer, som har medvirket til, at den unge ikke tidligere har kunnet gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Projektet vil tilbyde de unge online-undervisning, som giver dem mulighed for at studere hjemmefra i et tempo, der er tilpasset de unges individuelle behov. Derudover er der fremmødeundervisning via studieværkstedet i Fundamentet på Søren Frichs Vej. Her kan de unge – ud over at få opfyldt et socialt behov – få hjælp til opgaver, lektier og til at forstå og bruge IT-programmerne, som der bruges i online-undervisningen. Fremmødeundervisningen er frivillig.

Hver kursist får en personlig mentor hos Fundamentet, og de unge kan bruge alle øvrige tilbud om støtte og fællesskab, som Fundamentet råder over. Hver uge vil en lærer fra Aarhus HF & VUC være til stede hos Fundamentet for at give individuel faglig støtte og lave korte undervisningssekvenser.

 

HF Fundamentet er et nyt samarbejde mellem Aarhus HF & VUC og den velgørende forening Fundamentet, der er drevet af frivillige. Igennem samarbejdet håber vi at skabe et godt fagligt og socialt fundament for, at udfordrede unge kan få en gymnasial og adgangsgivende eksamen. Fundamentet tager udgangspunkt i den enkeltes behov og kan tilbyde en række af forskellige støttende indsatser: Den unge kan bl.a. få en individuel mentor, modtage psykologhjælp og deltage i sociale arrangementer. Kort sagt er Fundamentet ikke en specifik indsats, men skræddersyer derimod den rette hjælp til den enkelte unge.

HF Fundamentet er et nyt forsøg på at skabe en form for blended learning, som er en sammensmeltning af online-undervisning og almindelig klasseundervisning. Mange unge har brug for at tage en uddannelse i et tempo, der tager højde for, at de har perioder med svingende overskud. Her er online-undervisning ideelt, men har samtidig det problem, at de unge kommer til at sidde alene, hvor det ikke er muligt for Aarhus HF og VUC at øge tilstrækkelig støtte og trygge rammer. HF-Fundamentet tager derfor det bedste med fra begge verdener.

 

Antal deltagere

20 unge deltager i projektet

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 01.06.2021

 

Måltal

20 unge skal via HF Fundamentet påbegynde en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

 

Bevilliget beløb

387.180 kroner

 

Kontakt

Benny Mølgaard

Uddannelsesleder for HF online, Aarhus HF og VUC

bem@aarhushfogvuc.dk

87 32 25 38

Informationsmaterialer

Man kan læse mere om HF-Fundamentets tilbud til de unge på projektets egne hjemmeside her. 

22.png
HF Fundametet Folder.PNG