HF-Fundamentet
- Projektet er afsluttet pr. 01.06.2021

Projektholder

Aarhus HF og VUC og Fundamentet

Projektbeskrivelse

HF-Fundamentet er et samarbejde mellem Aarhus HF og VUC og den
sociale forening Fundamentet, der arbejder med indsatser for udsatte
unge. Hos Fundamentet er der mulighed for at deltage i en række
sociale aktiviteter, ligesom man blandt andet kan få gratis
behandlinger og alment menneskeligt nærvær. Fundamentet er det
grundlag, som ressourcestærke mennesker normalt har fra familie og
netværk, men som mange sårbare ikke har haft adgang til i livet.

 

Projektet henvender sig til sårbare unge, der er optagelsesberettigede
til HF-enkeltfag. De unge har svært ved at komme i gang med en
ungdomsuddannelse, eller de har tidligere forsøgt uden at
gennemføre. Formålet er, at de unge klargøres til at påbegynde en HFuddannelse på fuldtid. Projektet løber fra april 2019 til juni 2021.

 

De unge har multispecifikke problemstillinger, men er ikke syge nok til
omfattende kommunal og/eller psykiatrisk støtte. De typiske
udfordringer for disse unge er ADHD, social angst, stress, depression,
lettere misbrugsproblematikker og manglende netværk.

 

HF-Fundamentet har skabt en form for blended learning, som er en
sammensmeltning af online-undervisning og almindelig
klasseundervisning. De unge har mulighed for at studere hjemmefra i
et tempo, der er tilpasset deres individuelle behov. Samtidig er der
fremmødeundervisning på studieværkstedet hos Fundamentet, hvor
de unge får hjælp til lektier samt til at anvende de it-programmer, som
bruges i online-undervisningen. Her er en lærer fra Aarhus HF og VUC
til stede. 

 

Endvidere har de unge en personlig mentor hos Fundamentet, som
hjælper med både faglige, personlige og sociale udfordringer. De unge
kan frit gøre brug af alle tilbud hos Fundamentet.

 

Antal deltagere

20 unge deltager i projektet

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 01.06.2021

 

Måltal

20 unge skal via HF Fundamentet påbegynde en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

 

Bevilliget beløb

387.180 kroner

 

Kontakt

Benny Mølgaard

Uddannelsesleder for HF online, Aarhus HF og VUC

bem@aarhushfogvuc.dk

87 32 25 38

Informationsmaterialer

Man kan læse mere om HF-Fundamentets tilbud til de unge på projektets egne hjemmeside her. 

22.png
HF Fundametet Folder.PNG