top of page

HF-Fundamentet
- Projektet er afsluttet pr. 01.06.2021

Projektholder

Aarhus HF og VUC og Fundamentet

Projektbeskrivelse

HF-Fundamentet var et samarbejde mellem Aarhus HF og VUC og den
sociale forening Fundamentet, der arbejder med indsatser for udsatte
unge. Hos Fundamentet er der mulighed for at deltage i en række
sociale aktiviteter, ligesom man blandt andet kan få gratis
behandlinger og alment menneskeligt nærvær. Fundamentet er det
grundlag, som ressourcestærke mennesker normalt har fra familie og
netværk, men som mange sårbare ikke har haft adgang til i livet.

 

Projektet henvendte sig til sårbare unge, der var optagelsesberettigede til HF-enkeltfag. De unge havde svært ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse, eller de havde tidligere forsøgt uden at gennemføre. Formålet var, at de unge blev gjort klar til at påbegynde en HF-uddannelse på fuldtid. Projektet løb fra april 2019 til juni 2021.
 

De unge havde multispecifikke problemstillinger, men var ikke syge nok til omfattende kommunal og/eller psykiatrisk støtte. De typiske
udfordringer for disse unge var ADHD, social angst, stress, depression,
lettere misbrugsproblematikker og manglende netværk.

 

HF-Fundamentet har skabt en form for blended learning, som er en
sammensmeltning af online-undervisning og almindelig
klasseundervisning. De unge i projektet havde
 mulighed for at studere hjemmefra i et tempo, der var tilpasset deres individuelle behov. Samtidig var der fremmødeundervisning på studieværkstedet hos Fundamentet, hvor de unge fik hjælp til lektier samt til at anvende de it-programmer, som blev brugt i online-undervisningen. Her var en lærer fra Aarhus HF og VUC til stede. 

 

Endvidere havde de unge en personlig mentor hos Fundamentet, som
hjalp med både faglige, personlige og sociale udfordringer.

De unge kunne frit gøre brug af alle tilbud hos Fundamentet.

Kerneelementerne

  • Blended learning

  • Individuelle samtaler

  • Fintmasket sikkerhedsnet med et helhedsorienteret syn på den unge

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.04.2019

Projektslut: 01.06.2021

 

Måltal

24 unge skulle påbegynde en ungdomsuddannelse

 

Bevilliget beløb

549.380 kroner

 

Kontakt

Benny Mølgaard

Uddannelsesleder for HF online, Aarhus HF og VUC

bem@aarhushfogvuc.dk

87 32 25 38

De unges oplevelser i HF-Fundamentet

"Det har været mega dejligt at kunne gå hen til sin lærer og sige for eksempel: jeg kan ikke, det er mega forvirrende, eller jeg kan ikke nå at aflevere det til fristen og vil rigtig gerne have det udsat... Det hele blev sådan tilpasset til mig, så jeg kunne være i det og følge med, så jeg ikke skulle sidde og græde hver dag, som jeg har gjort tidligere."

- Sofie

"Jeg er meget mere mig selv nu, fordi der er rum og plads til mig, og der er kommet mere stabilitet i min hverdag."

- Anonym

"Antagelsen på Fundamentet er, at vedkommende gerne vil færdiggøre uddannelse og egentlig gerne vil gøre det, der skal til. Der er ikke hele tiden en mistænkeliggørelse af, hvorfor man ikke har levet op til de forventninger, der er i det pågældende fag... De har stadig interessen for mine afleveringer og spørger ind til det, men det har aldrig været med en underliggende "nu har du fandme ikke gjort det igen"... Det har ikke været med underliggende krav... Der har været et sikkerhedsnet under mig i tilfælde af, at jeg ville crashe."

- Lukas

Online værktøjskasse

Her har vi samlet diverse materialer fra HF-Fundamentet.

Slutevaluering i koncentreret form

Forsiden - pixi.png

Vi har samlet resultater og erfaringer fra alle syv inklusionsforløb under Alle unge med imidt i en slutevaluering.

 

Her kan du læse et koncentrat af denne evaluering med de vigtigste erfaringer, samt resultater og hovedpointer fra inklusionsforløbene. 

Seneste nyheder

fra HF-Fundamentet

bottom of page