ADVISORY BOARD

Advisory Board er den rådgivende og idéskabende del af projektet: Alle unge med imidt. Advisory Board bidrager til projektet med inspiration, faglige input, samt stor erhvervsfaglig sparring. Advisory Board har ingen selvstændig beslutningskompetence, men virker som diskussionsforum. Advisory Board betjenes af Projekter imidt, og medvirker som ambassadører for Alle unge med imidt. Derved understøtter Advisory Board kendskabet til projektet, og er med til at sikre solidt samarbejde mellem relevante parter i Region Midtjylland.


Advisory Board i Alle unge med imidt består af:

ANETTE SCHOUENBORG GREIBE

Studievejleder og underviser, Aarhus Business College

Tlf: 89 36 31 17

Mail: angr@aabc.dk

EVA GEER

Job, Unge og Uddannelse, Sociale forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Tlf: 2461 3003

Mail: ege@aarhus.dk

KARSTEN BAK RAMLOV

Rektor, Aarhus Gymnasium

Tlf: 22 23 41 69

Mail:  kbra@aarhustech.dk

LONE VIELAND

Direktør, Public Capacity

Tlf: 24 67 80 24

Mail: lone@public-capacity.dk

JESPER KVISTGAARD

Uddannelsesleder, Grundfos A/S

Tlf: 20 27 81 07

Mail: jkvistgaard@grundfos.com

CARSTEN LEIDESDORFF SKOV

Leder, Frivillig Vest

Tlf: 51 77 77 11

Mail: carsten@frivilligvest.dk

ANNE GÖRLICH

Adjunkt, Center for ungdomsforskning

Tlf: 20 73 58 72

Mail: ag@learning.aau.dk

KAREN ELSGAARD

Specialkonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland

Tlf: 2127 2650

Mail: karen.elsgaard@ru.rm.dk

LISBETH NYGAARD

Uddannelseskonsulent og vejleder, Flex Uddannelsen, Glad Fonden

Tlf: 21 84 04 94

Mail: lisbeth.nygaard@gladfonden.dk 

METTE VILLEMOES PONTY

Direktør, Arbinger Institute Scandinavia

Mail: mponty@arbinger.dk

HANS ENEVOLDSEN

Bestyrelsesformand i Projekter imidt

Formand LO Nordvestjylland

Mobil: 2051 5014

Mail: he@lofhnordvest.dk

BODIL LANGBO MIKKELSEN

Elevcoach, Struer Statsgymnasium

Tlf: 24 87 61 94

Mail: blm@stgym.dk

ERIK HAMMERSHØJ

Ungdomsvejleder, Skive Kommune

Tlf: 29 79 80 47

Mail: eham@skivekommune.dk

Alle unge med imidt 

Flere unge får en ungdomsuddannelse og inkluderes på arbejdsmarkedet til gavn for virksomheder og borgere i Region Midtjylland.

Et projekt under Projekter imidt