top of page

Advisory board

Advisory Board var den rådgivende og idéskabende del af Alle unge med imidt. Advisory Board bidragede til projektet med inspiration, faglige input, samt stor erhvervsfaglig sparring.

Advisory Board havde ingen selvstændig beslutningskompetence, men virkede som diskussionsforum. Advisory Board blev betjent af Projekter imidt, og medvirkede som ambassadører for Alle unge med imidt. Derved understøttede Advisory Board kendskabet til projektet, og var med til at sikre solidt samarbejde mellem relevante parter i Region Midtjylland.


Advisory Board i Alle unge med imidt bestod af:

AG billede.png

ANNE GÖRLICH

Adjunkt, Center for ungdomsforskning

Tlf: 20 73 58 72

Mail: ag@learning.aau.dk

Carsten Leidesdorff Skov.jpg

CARSTEN LEIDESDORFF SKOV

Leder, Frivillig Vest

Tlf: 51 77 77 11

Mail: carsten@frivilligvest.dk

Helge Albertsen.jpg

HELGE ALBERTSEN
Bestyrelsesformand, Projekter imidt

Tlf: 40 11 21 48

Mail: heal@danskmetal.dk

Karen Elsgaard (002).jpg

KAREN ELSGAARD

Specialkonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland

Tlf: 2127 2650

Mail: karen.elsgaard@ru.rm.dk

Lisbeth Nygaard (003).jpg

LISBETH NYGAARD

Uddannelseskonsulent og vejleder, Flex Uddannelsen, Glad Fonden

Tlf: 21 84 04 94

Mail: lisbeth.nygaard@gladfonden.dk 

Bodil Langbo.jpg

BODIL LANGBO MIKKELSEN

Elevcoach, Struer Statsgymnasium

Tlf: 24 87 61 94

Mail: blm@stgym.dk

Eva Geer.jpg

EVA GEER

Job, Unge og Uddannelse, Sociale forhold og Beskæftigelse

Aarhus Kommune

Tlf: 2461 3003

Mail: ege@aarhus.dk

jesperkvistgaard.png

JESPER KVISTGAARD

Uddannelsesleder, Grundfos A/S

Tlf: 20 27 81 07

Mail: jkvistgaard@grundfos.com

Karsten Bak Ramlov.jpg.png

KARSTEN BAK RAMLOV

Rektor, Aarhus Gymnasium

Tlf: 22 23 41 69

Mail:  kbra@aarhustech.dk

Lone Vieland Mortensen_05.jpg

LONE VIELAND

Direktør, Public Capacity

Tlf: 24 67 80 24

Mail: lone@public-capacity.dk

Mette Ponty.jpg

METTE VILLEMOES PONTY

Direktør, Arbinger Institute Scandinavia

Mail: mponty@arbinger.dk

bottom of page