MODULER OG EVENTS

BESTYRELSEN

De ti LO-sektioner i Region Midtjylland er operatører på projekt Alle unge med imidt, og de

har nedsat en bestyrelse bestående af fire sektionsformand fra regionen. Bestyrelsen står for den overordnede politiske strategi samt for at udstikke retningslinjerne i projektet. 

HANS ENEVOLDSEN

Bestyrelsesformand

Formand LO Nordvestjylland

Mobil: 2051 5014

Mail: he@lofhnordvest.dk

KRESTEN VENDELBOE

Direktør og bestyrelsesmedlem 

Formand LO Aarhus

Mobil: 4059 3983

Mail: kv@lo-aarhus.dk

VIGGO THINGGARD

Bestyrelsesmedlem

Formand LO Silkeborg-Favrskov

Mobil: 2121 3966

Mail: viggo.thingaard@lomidt.dk

LONE BØRLUM

Bestyrelsesmedlem 

Formand LO Herning-Ikast

Mobil: 2844 2882

Mail: lb@lo-herning-ikast.dk

Alle unge med imidt 

Flere unge får en ungdomsuddannelse og inkluderes på arbejdsmarkedet til gavn for virksomheder og borgere i Region Midtjylland.

Et projekt under Projekter imidt