top of page

Overblik: Disse seks aktiviteter skal gøre en forskel for 250 unge

Opdateret: 6. maj 2019


Alle unge med imidt offentliggør nu navnene på de aktiviteter, der har fået bevilliget midler. Ud af 12 ansøgere har seks fået del af puljen, og der er sammenlagt nu bevilliget over 11 millioner kroner. Se en kort præsentation af projekterne her.

Efter en længere proces med informationsmøder, ansøgningsrunder og vejlednings- og tilsagnsmøder kan projektgruppen bag Alle unge med imidt offentliggøre de aktiviteter, der har fået bevilliget midler. Penge, der skal bruges til at hjælpe udfordrede unge til at få en ungdomsuddannelse.


"Det er dejligt, at vi nu kan løfte sløret for, hvem der har fået bevilliget midler i AUMI. Det har været en lang proces, men arbejdet er givet rigtig godt ud. Resultatet er nemlig, at vi kan sætte seks gode og helt forskellige aktiviteter i gang. Aktiviteter, der alle kommer til at gøre en forskel for en masse unge mennesker," siger Helle Gammelgaard, projektleder i Alle unge med imidt.


Der er stor diversitet i aktiviterne. Både hvad angår geografi, type af udfordringer, som de unge har og type af ungdomsuddannelser. Det har hele tiden været vigtigt for projektgruppen at brede AUMI så vidt ud som muligt.


"AUMI kommer både til at arbejde med unge, der har autisme, nedsat hørelse, lettere misbrug, angst, ADHD og mange andre typer af faglige, sociale og psykiske udfordringer," siger Helle Gammelgaard.


De seks aktiviteter dækker et bredt udsnit af Region Midtjylland, og der vil være indsatser i Holstebro, Herning, Norddjurs, Hedensted og to i Aarhus. Sammenlagt skal 250 unge med forskellige udfordringer deltage i projektet. I faktaboksen nedenfor er en kort præsentation af projekterne. Senere vil der komme indlæg med en dybere gennemgang af de enkelte aktiviteter.
  • Back on Track, Herning HF og VUC og Produktionsskolen i Herning Projektet, Back on Track er todelt. Den ene indsats går ud på at få udfordrede unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse via den nye FGU. Den anden indsats går ud på at få udfordrede, frafaldstruede unge til at blive fastholdt i uddannelse og dermed gennemføre deres HF. Der er bevilliget 2.560.000 kroner til denne aktivitet.  • HF-Fundamentet, Aarhus HF og VUC og Fundamentet Projektet, HF-Fundamentet, går ud på at få en sårbar gruppe af unge til at blive uddannelsesparate og dermed påbegynde en ungdomsuddannelse. Dette gøres via lav klassekvotient, tolærerordning, mentorindsats og Fundamentets helhedsorienterede støtte, som er baseret på frivillig arbejde . Denne aktivitet har fået bevilliget 447.200 kroner.


Comments


bottom of page