Back on Track - projektet er afsluttet pr. 31.07.2021

Projektholder

Herning HF og VUC, FGU Midt-Vest og Headspace Herning

Om projektet

Projektets målgruppe er unge uden ungdomsuddannelse, som er målgruppevurderet til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og frafaldstruede unge, som er påbegyndt en HF-ungdomsuddannelse.

 

De unges udfordringer er bl.a. svag faglig ballast fra folkeskolen, dårlige sociale familieforhold/ manglende sociale netværk og mistrivsel. De unges udfordringer kommer til udtryk ved bl.a. social isolation, ensomhed, lavt selvværd, forkerthedsfølelse, depression, angst, misbrug, sociale konflikter og mangelfulde personlige og sociale kompetencer.

 

Projektets indsatser er en helhedsorienteret mentorstøtteordning gennem et tæt samarbejde mellem skoler og frivillig organisation. Med udgangspunkt i den enkelte unges hele liv, på skolen og uden for skolen, styrker indsatserne på tværs af sektorer den unges uddannelsesmotivation til at påbegynde en ungdomsuddannelse/EUD og til at gennemføre påbegyndt HF-uddannelse.

 

Det teoretiske afsæt for mentorordningerne er baseret på henholdsvis motivationsforskning og forskningsmæssige resultater om positiv intervention i frafaldstruede unges beslutning om at påbegynde eller afbryde en uddannelse.

 

Projektet bidrager med afprøvning af metoder/værktøjer til at motivere unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse samt nye perspektiver på, hvordan vi støtter frafaldstruede unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Antal deltagere

60 unge deltager i projektet

 

Tidsperspektiv

Projektstart: 01.08.2019

Projektslut: 31.07.2021

Måltal

20 unge skal via FGU påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse.

40 frafaldstruede unge skal fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Bevilliget beløb

2.560.000 kroner

Kontakt

Karin Spelling-Sørensen

Pædagogisk leder, FGU Midt-vest

kasp@fgumv.dk

61 24 47 06 

Materialer

Du kan læse meget mere om Back on Track i projektets folder her.

Du kan finde FGU's motivationsskema til deltagerne her.

Du kan finde FGU's portfolio til deltagerne her.

20.png