top of page

Status: Seks inklusionsforløb er startet op, og 98 deltagere er nu skrevet ind i projektet

Opdateret: 28. jan. 2020

Status: Projektleder, Helle Gammelgaard, giver her en status på 2019 i Alle unge med imidt - og hun sætter samtidig ord på, hvad der kommer til at ske i det nye år.


Det har været et begivenhedsrigt år i Alle unge med imidt. Seks inklusionsforløb er startet op i fem forskellige kommuner i Region Midtjylland. 98 deltagere er p.t. indskrevet i projektet og er dermed på vej til at påbegynde eller fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Overordnet set har 2019 været et progressivt og udviklende år.


"Det har været et helt vildt spændende år, og det er utroligt, hvor meget godt man kan sætte i gang på forholdsvis kort tid. Vi har igangsat indsatser for unge med mange forskellige slags udfordringer lige fra autisme, social angst, misbrug til hørehæmmede. Det føles rigtig godt, at vi er med til at gøre en forskel for en stor gruppe unge i hele Region Midtjylland," siger Helle Gammelgård.


Det første inklusionsforløb startede op i marts i år, og det sidste startede op i august. Alle forløb løber frem til sommeren 2021. I faktaboksen nedenfor ses en oversigt over de seks inklusionsforløb i Alle unge med imidt (artiklen fortsætter efter faktaboksen).


 Alle unge med imidts seks inklusionsforløb:

  • Back on Track, Herning HF og VUC, FGU Midt-Vest og Headspace, Unge som er udfordret af blandt andet social isolation, ensomhed, lavt selvværd, forkerthedsfølelse, depression, angst, misbrug og sociale konflikter.

  • Bifrost - Vi går vejen sammen, Kirkens Korshær Aarhus, Unge med psykiske udfordringer, såsom personlighedsforstyrrelser, høj grad af angst, bipolar lidelse og psykisk sårbarhed. De kan derudover have misbrugsproblemer og være i rusmiddelbehandling - eller på vej til erkendelse og håndtering af misbruget.

  • HF Fundamentet, Aarhus HF og VUC og Fundamentet, Unge med faglige, sociale eller personlige problemer - blandt andet angst, lavt selvværd og ensomhed.

  • #KOM MED, UU Nordvestjylland, Holstebro Kommune, Unge med stress, præstationsangst, social angst, tristhed og lavt selvværd og være i risiko for depression, ensomhed og isolation.

  • Projekt S.E.S, UU og Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune, Unge med autismespektrum-forstyrrelse eller lignende symptomer.

  • Bliv verdensmester i dit høretab, Castberggård Job- og Udviklingscenter, Unge der er døve, hørehæmmede eller ramt af hørerelaterede lidelser som tinnitus og lydoverfølsomhed.

 "I starten af året havde vi seks gode projektdesigns skrevet ned på papir, men en ting er tanker og målsætninger, noget andet er at føre det ud i livet. I slutningen af året har vi nu seks velkørende projekter med deltagelse af knap hundrede unge mennesker. Jeg vil derfor rose alle vores aktivitetsholdere for at have leveret et stærkt stykke arbejde," siger Helle Gammelgaard.


De seks inklusionsforløb er startet op på forskellige tidspunkter i foråret og sommer, og det er forskelligt, hvor mange unge der visiteres til forløbene. Nogle inklusionsforløb har allerede visiteret det antal deltagere, der skal indskrives, og andre forløb visiterer løbende.


"Den samlede målsætning for Alle unge med imidt er, at vi skal have 250 unge mennesker gennem vores inklusionsforløb, og det tror vi fortsat på, er muligt," siger Helle Gammelgaard.


I tredje og fjerde kvartal har projektgruppen i Alle unge med imidt været forbi samtlige aktivitetsholdere for at holde statusmøder. Her er både stort og småt i de enkelte inklusionsforløb blevet vendt og drejet.


"Vi har selvfølgelig løbende dialog med alle aktivitetsholdere i projektet, men det giver bare noget helt særligt at komme på besøg hos de enkelte organisationer og kigge folk i øjnene. Vi er blevet mødt af stor professionalisme og en iver for at fortælle om de indsatser, der er blevet igangsat de enkelte steder," siger Helle Gammelgaard.


De unge sætter eget aftryk

I 2019 har projektgruppen i AUMI afholdt tre fokusgrupper med unge fra inklusionsforløbene. Formålet er, at de unges stemme skal høres i projektet.


"Det har været en utrolig god og givende oplevelse at holde fokusgrupper med de unge. De har givet os direkte indsigt i deres dagligdag, behov og ønsker til, hvordan projektet skal udforme sig," siger projektleder i Alle unge med imidt, Helle Gammelgaard.


(Artiklen fortsætter under billedet)Til fokusgrupperne kom de unge blandt andet med flere kreative indspark til, hvad der skal på programmet til de ungeevents, der skal udformes i 2020. Det gjorde de blandt andet ved at lave kollager, hvor de visualiserede deres idéer.


"De unge gav os mange gode inputs til de kommende ungeevents, og de har generelt været en stor hjælp i processen med at planlægge disse," fortæller Helle Gammelgaard.


Planlægningen af det kommende ungeevent har fyldt en del i efteråret, og der har været lagt op til et event, hvor samtlige unge i hele projektet var inviteret. Til ungeeventet var der planlagt fællesskabsøvelser, forskellige kreative værksteder, hvor man kunne kaste sig ud i alt fra at lave sine egne armbånd til at lave mad over bål. Derudover skulle eventet have besøg af Menneskebiblioteket - levende bøger, der hver især kunne fortælle en unik og personlig historie. Projektgruppen har dog været nødsaget til at aflyse ungeeventet på grund af for få tilmeldinger.


"Processen omkring ungeeventet er et godt eksempel på, at virkeligheden møder de gode idéer og intentioner. Vi har gjort meget for at få de unge til at deltage. Både ved at inddrage dem i planlægningen, og ved at forsøge at gøre ungeeventet så gennemsigtigt som muligt. Men vi har været i dialog med alle vores aktivitetsholdere, og meldingen fra dem er klar. De unge kan ganske enkelt ikke overkomme at deltage," siger Helle Gammelgaard og uddyber:


Vi arbejder med unge, der alle har personlige, faglige eller psykiske udfordringer, og der skal ikke altid så meget til at vælte læsset. For nogle har selve transporten til Aarhus været uoverskuelig. For andre har antallet af "ukendte" unge været en hurdle. Og for nogle har eventet været endnu en ting, de skulle overkomme i en hverdag, hvor de i forvejen har nok at rode med," siger hun.


Projektgruppen i AUMI er ærgerlig over, at man har været nødsaget til at aflyse det oprindeligt planlagte ungeevent, men nu skal der arbejdes på at lave et alternativ, der skal være mere spiseligt, overskueligt og trygt for de unge.


"Det har været vigtigt for os ikke at presse for meget på. Ungeeventet har været et frivilligt tilbud, og den enkelte unges trivsel er uomtvisteligt det vigtigste i projektet. Nu forsøger vi at lave noget helt andet og måske mere lokalt, hvor vi tager ud og mødes med de unge fra de enkelte inklusionsforløb," siger Helle Gammelgaard.


Intet er dog besluttet endnu, da det oprindelige ungeevent først er blevet aflyst efter tilmeldingsfristen den 16. december. Derfor skal projektgruppen i tænkeboks, og der meldes noget ud i det nye år.


Interessentklyngemøde er lige om hjørnet

I det nye år er noget af det første, der står i projektkalenderen et interessentklyngemøde, hvor samtlige fagligt involverede i de seks inklusionsforløb er inviteret. P.t. har 36 personer meldt sig til dagen, hvor aktivitetsholderne blandt andet skal præsentere deres inklusionsforløb for hinanden.


"Formålet med mødet er, at alle interessenter får indsigt i hinandens aktiviteter og aktuelle udfordringer. På den måde kan alle interessenter blive klogere på, om det vil give mening for dem at mødes på tværs af aktiviteterne for at videndele og sparre. Det første interessentklyngemøde i AUMI handler derfor i høj grad om at afdække, hvorvidt der er et behov for at mødes på tværs," siger Helle Gammelgaard.


Udover interessentklyngemødet kommer 2020 i den grad til at være året, hvor de seks inklusionsforløb fortsat skal afprøve metoder og indsatser. I projektgruppen vil man følge dette arbejde tæt. Derudover vil der blive stablet flere ungefokusgrupper på benene, og der vil være ungeevents i en anderledes og nytænkt version.


Som et led i den fælles evaluering af vækst- og strukturfondsindsatser, skal Alle unge med imidt midtvejsevalueres. Evalueringen finder sted den 28. januar, hvor både projektgruppen, aktivitetsholdere og en håndfuld af de unge deltagere skal interviewes. Pluss Leadership varetager evalueringen, og der er fokus på at udlede læring og anbefalinger til resten af projektperioden.


"Vi glæder os rigtig meget til det nye år. Det bliver spændende at følge med i de enkelte indsatser og se, hvordan aktivitetsholderne lykkes med at løfte og styrke de unge, så de får påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse."

Comments


bottom of page