top of page

Alle unge med imidt-aktivitet fortsætter efter gode erfaringer

Opdateret: 23. sep. 2022


HF Fundamentet Online fortsætter også efter projektperioden udløber. Alle unge med imidt-aktiviteten har nemlig været en succes, og det er 27-årige Lukas Bjørkquist Kongstad et eksempel på.


Indslusning til HF-uddannelse med indbygget hjælp og støtte.


Det har været en succesfuld formel i Alle unge med imidt-aktiviteten HF Fundamentet, som er et samarbejde mellem Aarhus HF & VUC og Fundamentet. Samarbejdet er så succesfuldt, at HF Fundamentet også fortsætter efter projektperiodens udløb.


De gode erfaringer fra aktiviteten bliver nemlig efter sommer til HF Fundamentet Online, en 1-årig uddannelse med plads til højest otte personer.


Hjælp til at starte eller gennemføre ungdomsuddannelse

Den nuværende Alle unge med imidt-aktivitet har til formål at hjælpe unge under 30 år, der - af forskellige årsager – har svært ved at komme i gang med en gymnasial uddannelse, eller som tidligere har forsøgt uden at gennemføre.


En af disse unge er Lukas Bjørkquist Kongstad på 27 år. Han har fem gange tidligere forsøgt at gennemføre en ungdomsuddannelse uden held, men hos HF Fundamentet er det gået bedre for ham end nogensinde før:


”Det er helt ulig noget andet, jeg har prøvet. Jeg har ikke de store problemer fagligt, men som bipolar giver det mig utroligt meget ro at have en studiementor til at støtte mig,” siger Lukas Bjørkquist Kongstad.


Fleksibilitet og support passer Lukas godt

Lukas har haft svært ved at passe ind i ordinære uddannelsestilbud, hvor han har følt sig låst. Sådan er det ikke for ham denne gang, og online-undervisningen har passet ham godt.


”Fleksibiliteten er det bedste ved projektet. Det er godt at have en lærer tilgængelig som vejleder i stedet for faste undervisningstider. Det fungerer godt,” siger han.


De unge i aktiviteten har desuden tilknyttet en studiementor, der både hjælper med at skabe struktur samt med det faglige. Denne støtte har også betydet meget for Lukas.


”Det er en dejlig følelse, at nogen interesserer sig for én. Det er en følelse af, at vi har dig, og vi arbejder sammen. Det er en god støtte for mig,” siger Lukas.


Lukas har netop overstået sin skriftlige dansk eksamen. Senere venter blandt andet mundtlig dansk inden sommerferien. Efter ferien fortsætter Lukas på VUC på almene vilkår – men stadig med kontakt til en mentor fra Fundamentet.


Stor interesse for ny uddannelse

Udover forsættelsen med det 1-årige uddannelsestilbud til højest otte personer har Alle unge med imidt-erfaringerne ført til et nyt koncept, en 3-årig uddannelse HF Fundamentet, som er et udvidet samarbejde mellem Aarhus HF & VUC og Fundamentet.


Her tager de unge en fuld HF samtidig med, at de er tilknyttet de støttetiltag, som Fundamentet tilbyder.


”Vi er blevet overvældet af henvendelser fra interesserede unge, forældre og interesseorganisationer,” siger projektleder Vibeke Thorup Bertelsen fra HF Fundamentet om den nye uddannelse.


De første elever starter på den nye 3-årige HF-uddannelse efter sommerferien. Det samme gør de højest otte elever på den 1-årige fortsættelse af HF Fundamentet Online.


FAKTA:


Optagelse af nye elever til HF-Fundamentet og HF-Fundamentet Online er aktuelt i fuld gang. Hvis du er interesseret i uddannelserne eller i at blive studiementor så læs mere her og her.


Helt centralt i HF Fundamentet Online (AUMI-aktiviteten) står blended learning, hvor man tager det bedste fra onlineundervisning og fremmødeundervisning. Onlineundervisningen giver mulighed for at studere hjemmefra i et tempo, der er tilpasset de unges individuelle behov. Derudover er der fremmødeundervisning på et studieværksted hos Fundamentet. Her kan de unge – ud over at få opfyldt et socialt behov – få hjælp til opgaver, lektier og til at forstå og bruge IT-programmerne. Udover den tilknyttede mentor kan de unge også benytte sig af Fundamentets tilbud, som eksempelvis er coaching, psykoterapi og sociale arrangementer.


På den nye 3 årige HF-Uddannelse er der indbygget støtte til både at arbejde med egne udfordringer samtidig med studiestøtte med særligt fokus på fastholdelse i uddannelse. Som en del af det nye koncept anvendes teknologiunderstøttet undervisning. Undervisningen streames så elever på særligt udfordrende dage, (hvor de ikke har ressourcer til at møde op til den fysiske undervisning på Aarhus HF & VUC), kan deltage i undervisningen enten fra Fundamentets lokaler eller fra eget hjem.

Comments


bottom of page