Inklusionsforløb
I projekt Alle unge med imidt skal der iværksættes aktiviteter for 250 unge med særlige udfordringer – det kan være både faglige, personlige og sociale udfordringer.
Disse aktiviteter kaldes inklusionsforløb.
Aktiviteterne iværksættes i hele Region Midtjylland, og de forventes igangsat januar 2019. Beskrivelserne af aktiviteterne i klyngen vest følger.

Alle unge med imidt 

Flere unge får en ungdomsuddannelse og inkluderes på arbejdsmarkedet til gavn for virksomheder og borgere i Region Midtjylland.

Et projekt under Projekter imidt