top of page

Ungeprojekt bruger aktivitetscenter som fast mødested, selvom flertallet af brugerne er pensionister

En pigegruppe fra projekt Kom Med i Holstebro Kommune benytter det lokale aktivitetscenter som fast mødested, selvom langt størstedelen af brugerne er fra generation farmor. "Stedet er godt for de unge på grund af den hyggelige og omsorgsfulde atmosfære," siger projektmedarbejder Lena Schou.


Når man træder ind ad døren til Holstebro Aktivitetscenter, mødes man af en afslappet stemning. En helt anden atmosfære end den, man møder på ungdomsuddannelser eller i andre ungdomstilbud. Netop derfor er aktivitetscenteret det perfekte mødested for pigegruppen i projekt #KomMed i Holstebro Kommune.


"Aktivitetscenteret er egentlig for alle aldersgrupper, men der er bare ikke så mange unge, der kender det. Dem, der har hørt om stedet, har hørt det fra deres farmor eller mormor, som bruger stedet," fortæller Lena Schou, der er projektmedarbejder i Kom Med og som er fast tilknyttet pigegruppen.


"Når de unge har besøgt aktivitetscenteret første gang, oplever de det som et godt sted for dem. Her er nemlig ikke den høje puls, som tit opstår, når mange unge befinder sig det samme sted," siger hun.


Holstebro Aktivitetscenter er en gammel skole, som er lavet om til et offentligt sted, hvor unge og ældre kan mødes i fælles aktive aktiviteter. Stedet råder over flere lokaler og værksteder, hvor man kan lave forskellige aktiviteter. Derudover er der en café, hvor man kan få lidt at drikke og spise.


Den dybere mening med at bruge Holstebro Aktivitetscenter er ifølge Lena Schou, at de unge med tiden kan sluses ind i husets aktiviteter og eksisterende tilbud.


Et rum til at dele bekymringer

Pigegruppen består af unge, der alle er med i projektet, og som slås med forskellige slags udfordringer. Eksempelvis angst, lavt selvværd og mangel på tætte relationer.


"Gennem samtaler og individuelle forløb arbejder vi kognitivt med de unges udfordringer, og det, som de synes, er svært. Fælles for pigerne er dog, at de i hverdagen ikke synes, de har nogle at dele alt det svære med," fortæller Lena Schou og uddyber:


"De går alle rundt med bekymringerne alene og får ikke vendt deres problemer, så de derved kan se muligheder. Det er med til at gøre dem syge og stressede, hvilket ofte resulterer i skoleværing," siger hun.


Pigerne har alle givet udtryk for, at de har lysten til at mødes med jævnaldrende i samme situation, og dermed er pigegruppen opstået. De mødes én gang om ugen på aktivitetscenteret. I gruppen øver de sig i at fortælle åbent om deres udfordringer og dele deres viden. Hver mandag mødes gruppen i det samme hjørne af aktivitetscenteret, hvor samtalen sættes i gang over en kop kaffe og et stykke kage.


"Vi starter med at fortælle hinanden om det gode og det svære, der er sket siden sidst. Det er pigerne selv, der bestemmer, hvad der skal fylde i samtalen. Derefter skal vi score dagen fra 1 til 10, hvor 10 er en super god dag. De fortæller hinanden, hvor meget de scorer dagen og hvorfor. Bagefter giver de et bud på, hvad der kunne have gjort dagen bedre," fortæller Lena Schou.


Meningen med øvelserne er ifølge Lena Schou at danne en ramme for gruppens videre fælles forløb. Dermed kan de udfordringer, som pigerne sætter i spil, være i fokus over flere mødegange.


Visuelle redskaber giver overblik

Pigegruppen arbejder også med nogle visuelle værktøjer, der er med til at give et indblik i, hvordan de unge hver især udvikler sig. De har eksempelvis opfundet konceptet "Min uge", hvor de nedfælder et overblik over lektier, det sociale og fritidsinteresser på små papirlapper. Dernæst sætter de ord på, hvad der fylder, og hvad der er de største udfordringer.


"Overraskende nok kender alle pigerne tegnene og opbygningen af pres og stress, og hvad det gør ved dem. Så det handler om at blive bevidst om disse tegn og tage dem alvorligt. På den måde opnår de en oplevelse af handlemuligheder, så korthuset ikke vælter", siger Lena Schou.


Udover samtalerne laver gruppen også praktiske aktiviteter, så det ikke føles så overvældende at træde ind i gruppen som ny. Pigegruppen har prøvet kræfter med design af fotobaggrund, reparation af tøj og øvelser i strikketeknikker.


Vil du læse mere om projekt Kom Med, kan du finde information her.
Comments


bottom of page