top of page

Planen for den sidste tid i Alle unge med imidt er på plads: Tester metodespredning til nye aktører

Opdateret: 23. sep. 2022

Alle unge med imidt synger efterhånden på sidste vers som projekt hos Projekter imidt. Ved udgangen af efteråret 2022 lukker de sidste to inklusionsforløb ned i AUMI-regi, og derefter er det slut. Indtil da arbejdes der benhårdt på at sprede de mange gode metoder og værktøjer, der er udviklet i Alle unge med imidts levetid, så de får nyt liv og bliver videreudviklet hos nye aktører.

Netværksmøde på Castberggård den 25. august 2022 var en del af arbejdet med at sprede udviklede metoder.

Afslutningen nærmer sig for Projekter imidts uddannelsesprojekt, Alle unge med imidt. Fokus i projektets sidste måneder er at videreføre de gode erfaringer og metoder.


"Planen for den sidste tid i AUMI 2,0 er, at vi skal afprøve noget nyt. Vi tester hypotesen om, at udbredelse af metoder kræver direkte involvering af de praktikere, der skal videreføre indsatsen," siger Helle Gammelgaard, projektleder i Alle unge med imidt.


Arvtagere skal involveres nu

Mulige arvtagere skal helst involveres, mens de additionelle indsatser er i gang, så praktikkerne der tager over kan forstå og tilpasse indsatsen til egne mål og behov for en videreførelse.


Dette arbejde er nu i gang i Alle unge med imidt, og det vil have stort fokus i efteråret, indtil projektet lukker ned ultimo november 2022.


"Vi har bedt Castberggård (partner i inklusionsforløbet Bliv verdensmester i dit høretab red.) om at finde nogle praktikkere at arbejde sammen med. Nogen der er interesserede i det additionelle, de har udviklet. Og det samme har vi gjort med #KomMed i Holstebro," siger Helle Gammelgaard.


Det er forhåbningen, at disse møder og samarbejder skal hjælpe til med målsætningen om at sprede metoderne, der er udviklet i Alle unge med imidt.


"Vi har sat dem sammen for at se, om AUMIs metoder kan spredes på den måde. Og spredes på en sådan måde at, det ikke bliver 'copy paste', men bliver tilpasset deres kontekst."


Flere unge skal have en ungdomsuddannelse

Efterårets målsætning om at sprede metoderne udviklet i Alle unge med imidt spiller i høj grad sammen med projektets overordnede målsætning.


"Alle unge med imidts indsatser skal spredes, så flere unge får en ungdomsuddannelse."


Desuden håber Helle Gammelgaard på, at efterårets fokus gør Projekter imidt endnu dygtigere til at være operatør.


"Formålet er også, at vi her på sekretariatet får viden om, om man kan sprede sine metoder effektivt på denne måde, for så er det noget, vi vil bruge fremadrettet som operatør, siger Helle Gammelgaard."


Høretabsprojekt med fokus på at styrke overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Høretabsprojektet Bliv verdensmester i dit høretab arbejder i AUMI 2,0 additionelt med at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det er erfaringer fra det arbejde, der skal spredes i efteråret.


"Hvordan kan man sikre, at unge med høretab ikke tabes i den overgang? Det er det nye, de arbejder med," siger Helle Gammelgaard.


I den forbindelse er fokus blandt andet på strukturelle udfordringer, samarbejde, overlevering af viden osv.


#KomMed samarbejder med efterskoler om god overgang fra efterskole til ungdomsuddannelse

I det andet tilbageværende inklusionsforløb i Alle unge med imidt, #KomMed, er det additionelle fokus pt på samarbejdet med lokale efterskoler for at give udsatte unge en god overgang til en ungdomsuddannelse.


"#KomMed har arbejdet med, hvordan man kan hjælpe unge med problemer på efterskolen i overgangen fra de kommer hjem og videre på en ungdomsuddannelse?," siger Helle Gammelgaard og tilføjer:


"Så nyt additionelt begge steder og testning af spredning. Det er fokus de sidste måneder i Alle unge med imidt."

Comments


bottom of page