top of page

INDBLIK: Hvordan deler vi vores sucesser og udfordringer?

Hvordan deler vi vores successer og udfordringer? Og hvordan bryder vi vores vaner? De to spørgsmål forsøgte vi at blive klogere på, da Alle unge med imidt holdt netværksmøde for alle vores aktivitetsholdere i projektet.


Hvordan deler vi vores successer og udfordringer? Og hvordan bryder vi vores vaner? De to spørgsmål forsøgte vi at blive klogere på, da Alle unge med imidt holdt netværksmøde for alle vores aktivitetsholdere i projektet.


Vi havde en spændende og givende dag, hvor Lene Tanggaard, der er rektor for Designskolen samt professor ved Aalborg Universitet, holdt et oplæg om, hvordan man kan udfordre gamle vaner og veksle dem til kreativ tænkning.

Derudover var der præsentation af de seks aktiviteter i Alle unge med imidt ved de respektive projektledere. Vi fik dermed fælles indsigt i, hvordan der arbejdes med de unge deltagere i projektet, der alle bokser med forskellige sociale, faglige, psykiske eller fysiske udfordringer.


Senere på dagen tegnede vi et fælles billede af de aktuelle udfordringer og sten på vejen, der mødes i aktiviteterne. Og der blev udvekslet telefonnumre og visitkort på kryds og tværs med henblik på videre sparring og videndeling aktivitetsholderne imellem.


Til slut var vi alle enige om, at det ikke er sidste gang, at vi mødes på tværs af aktiviterne for at uddele erfaringer, udfordringer, viden og succeshistorier.


Vil du læse mere om vores seks aktiviteter, så se med her.

bottom of page