top of page

Hørehæmmede: Castberggård holdt webinar for vejledere og undervisere

Det er vigtigt, at de studerende ikke står alene med deres høretab på ungdomsuddannelserne. Derfor inviterede projekt ’Verdensmester i høretab’ den 2. juni til webinar for vejledere og undervisere med fokus på både udfordringer og løsninger.Foto: Castberggård Job- og Udviklingscenter

Et af formålene i projekt ’Verdensmester i høretab’ er at klæde undervisere og vejledere på til at tage imod studerende med høretab på uddannelsesinstitutionerne. Derfor havde projektet planlagt en informationsdag på Castberggård for alle interesserede vejledere. Den skulle være løbet af stablen i maj. Men det gik med den dag, som det gik med så meget andet dette forår. Arrangementet blev aflyst på grund af corona, og så måtte projektgruppen tænke ud af boksen.

"Vi var enige om, at vi på den ene eller anden måde skulle give undervisere og vejledere den information, vi ved, de har brug for, hvis de skal skabe de bedste rammer for deres studerende med høretab. Derfor besluttede vi os for at planlægge et webinar, selv om ingen af os havde erfaringer med det format," forklarer projektleder Merete Birk Nielsen.

Omfattende forberedelser og gode erfaringer

Det viste sig at kræve en del forberedelse – især af teknisk karakter. Men det lykkedes at blive klar, før webinaret skulle gå i luften den 2. juni kl. 15.00. En dag, hvor solen bagte gennem vinduerne, og studielamperne lunede lokalet ekstra meget op. Så sveden piblede ned ad panden på alle i rummet, allerede før teknikeren trykkede på start.

De fire medlemmer af projektgruppen sad klar på hver deres kontorstol, så de kunne glide ind i billedet, når det blev deres tur til at holde oplæg om alt fra målgruppens udfordringer og formålet med projekt ’Verdensmester i høretab’ til de eksisterende SPS-muligheder og en guide til hørevenlig undervisning.

I programmet var der også afsat tid til to eksterne indslag: Deltageren Michelle fortalte om sine erfaringer som studerende, og projektleder Helle Gammelgaard fra Alle unge med imidt var med på linjen fra Aarhus, hvor hun talte om det overordnede projekt for udfordrede unge i Region Midt.

Mulighed for at se eller gense webinaret

Projektgruppens evaluering af webinaret viser, at der er plads til forbedringer – særligt i forhold til teknikken. Men der er også flere fordele ved formatet, forklarer projektleder Merete Birk Nielsen.

"Vores deltagere kommer fra hele Region Midtjylland, så det kunne give god mening at afholde nogle af vores arrangementer som webinarer, så de unge ikke behøver sætte sig ind i et tog eller en bil hver gang, vi skal mødes," siger hun.

Det blev som nævnt en webinar-debut med flere skønhedsfejl. Det største problem var dog, at flere af de tilmeldte ikke kunne få adgang til at følge webinaret. Vi har derfor efterfølgende sendt en optaget version til alle dem, der på forhånd havde tilmeldt sig webinaret. Denne version er undertekstet og kan ses her.

Hvis man er interesseret i at se vores guides til hørevenlig undervisning, fjernundervisning af studerende med høretab og meget andet, kan man finde det hele på denne side.

Comments


bottom of page