top of page

De 12 aktivitetsansøgere har fået svar, og der iværksættes nu indledende møder


12 forskellige samarbejdskonstellationer har søgt om midler i Alle unge med imidt til aktiviteter, der skal få udfordrede unge til at påbegynde eller fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektgruppen bag AUMI har valgt at gå videre med seks af aktiviteterne.

Projektgruppen bag Alle unge med imidt har valgt at gå videre med seks ud af 12 ansøgninger til aktiviteter for udfordrede unge i Region Midtjylland. Alle unge med imidt har oplevet en meget stor interesse for puljen, der skal få 250 udfordrede unge til at påbegynde eller fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse. De 12 forskellige ansøgninger har alle rummet en række spændende, relevante og varierede idéer til aktiviteter, og det har været et stort og spændende arbejde for projektgruppen at sætte sig ind i de forskellige aktiviteter.


I vurderingen af ansøgningerne er der sket en vurdering af den enkelte ansøgning og en relationel vurdering af den enkelte ansøgning set i forhold til de øvrige ansøgninger.


De 12 ansøgere har nu fået besked, og der iværksættes indledende møder med de seks ansøgere, som Alle unge med imidt vil arbejde videre med. Ligeså snart møderne er afholdt, og der er givet endeligt tilsagn, vil vi offentliggøre her på siden, hvilke institutioner og organisationer, der har fået del i midlerne.Comments


bottom of page