top of page

HVAD ER FØLGEFORSKNING?

VI HAR FØLGEFORSKNING FORDI....

I Danmark har vi efterhånden vænnet os til at indsatser og alt muligt andet skal evalueres. Ofte anvendes evaluering først og fremmest til at dokumentere effekterne af en indsats, så politikere eller andre bevillingsgiverne kan vide, hvad de fik for pengene, så de i princippet kan afveje, om de hellere skulle have brugt pengene på noget andet.

 

Følgeforskning derimod handler om, at kombinere en løbende evaluering, hvor man giver sparring og rådgivning, med forskningsmæssige kompetencer. Følgeforskning sikrer, at projektet kigges på med absolut opdaterede faglige briller, men også skaber mulighed for at forskningen kan hente ny viden i projektet. Følgeforskning, frem for udelukkende sluttelig evaluering, giver mulighed for potentielt at justere indsatsen og dermed også øge sandsynligheden for at, den bliver succesfuld.

 

Rummelig imidt er et udviklingsprojekt i den forstand, at målet er et udvikle nye metoder til at sikre borgere på kanten af arbejdsmarkedet et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Når man udvikler nyt, kan man ikke vide på forhånd, hvordan alting virker. Noget kan virke overraskende godt, mens andet kan vise sig at fungere mindre godt. Det skal følgeforskningen fange, så der kan gøres mere af det gode og mindre af det dårligt fungerende – eller så det dårligt fungerende kan justeres og blive bedre.

 

Rummelig imidt skaber samfundsinnovation. Det er derfor et af projektets væsentlige resultater, at det skaber ny indsigt og læring og gør den tilgængelig, så alle får mulighed for at få del i de nye indsigter – om både godt og mindre godt fungerende indsatser.

 

Det er derfor vi i Rummelig imidt har valgt at tilknytte følgeforskere til projektet fremfor den evaluering, som de fleste andre projekter vælger.

bottom of page