• Tue Germundsson

Vi holder informationsmøder i efteråret


Hvis du og din organisation ikke allerede er klar over det, holder Alle unge med i midt

informationsmøder i efteråret. Her vil projektet blive præsenteret, og ansøgningsprocessen om projektmidlerne vil blive gennemgået.


Projekt Alle unge med i midt skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer får en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på arbejdsmarkedet.


I projektet skal der iværksættes aktiviteter for 250 unge med særlige udfordringer – det kan være både faglige, personlige og sociale udfordringer. Aktiviteterne skal lette de unges vej mod en ungdomsuddannelse.


Læs mere om informationsmøderne her.
Alle unge med imidt 

Flere unge får en ungdomsuddannelse og inkluderes på arbejdsmarkedet til gavn for virksomheder og borgere i Region Midtjylland.

Et projekt under Projekter imidt