top of page

Status: Hvordan coronasituationen ændrede vores virkelighed - midlertidigt

I et projekt med en tidsbegrænset periode opererer man med strategiplaner og risikoanalyser. Coronavirus havde ingen dog set komme. Projektledelsen giver her en status på AUMI, og hvilke følger coronasituationen har for projektet for nuværende.


Af projektledelsen i Alle unge med imidt


Alle unge med imidt er et projekt, der er båret af et samarbejde med mange forskellige parter. Kommuner, uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer, hjælpeorganisationer og mange flere bidrager på den ene eller anden måde i projektet. Og dem, det hele handler om, de unge, skal hjælpes, løftes og støttes til enten at påbegynde eller blive fastholdt i og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alt dette er blevet vanskeliggjort af coronavirus og de tiltag, der er blevet gjort for at bremse smittespredningen.De største udfordringer opleves dog hos de unge, der deltager i Alle unge med imidt. Projektet arbejder med mange forskellige målgrupper, men fælles for dem alle er, at de unge bakser med enten personlige, sociale og/eller faglige udfordringer. Den forandring af hverdagen, som de unge nu oplever, kan desværre have negative konsekvenser for deres trivsel og uddannelsesforløb. Det er den melding, vi får fra vores samarbejdspartnere.


I vores seks forskellige inklusionsforløb gør de, hvad de kan for at indrette sig og tilpasse sig den situation, som vi står i. Mentorerne i et par af vores forløb holder understøttende samtaler over telefon eller Skype med de unge, hvor de hjælper med at planlægge og strukturere hverdagen. I et andet forløb, hvor der arbejdes med unge med høretab, rådgives der om, hvordan man bedst muligt kan takle sit høretab, når man modtager fjernundervisning. Det er dejligt at følge med i fra sidelinjen, hvordan vores samarbejdspartnere gør alt, hvad de kan for at støtte de unge i denne særlige situation.


Hvad hele coronasituationen får af konsekvenser for projektet, ved vi ikke endnu. Det er for tidligt at sige. Og det kommer meget an på, hvor længe myndighedernes tiltag holdes i hævd. Jo før vi kan komme tilbage til normalen, des bedre for projektet. Og endnu vigtigere: des bedre for de unge.
Comments


bottom of page