top of page

Social træning og netværk skal skabe fællesskab

I projektet #KOM MED er mange af de unge deltagere ensomme og mangler nogle at dele oplevelser og bekymringer med. Der arbejdes derfor med social træning og netværk både i individuelle forløb og i grupper.


I projektet #KOM MED hos UU Nordvestjylland arbejdes der med at få unge med særlige udfordringer til at komme i gang med eller gennemføre en ungdomsuddannelse. En af de hyppige udfordringer for de unge i projektet er, at de er ramt af ensomhed og står udenfor fællesskabet. Derfor arbejder projektgruppen med at oprette sociale netværk, hvor de unge trænes i at være sociale. KOM MED har blandt andet etableret et netværk for en gruppe af unge, der alle går på Brande Højskole. En højskole, der primært henvender sig til unge, der er ordblinde, skoletrætte eller har lavt selvværd.


"På højskolen oplever mange af de unge at få boostet deres selvværd. Udfordringen opstår, når højskoleopholdet stopper. Så har de unge nemlig svært ved at bibeholde de kontakter, de har fået. Derfor falder mange unge tilbage i ensomhed og har igen kun sig selv at dele oplevelser og bekymringer med," siger Lena Schou, der er projektmedarbejder i KOM MED.

Fotos: Esben Schou og Lena Schou

Planen med netværket på højskolen er, at det skal fortsætte, når højskoleopholdet slutter.


"Vi mødes og laver fælles aktiviteter med de unge, så de bliver en del af et fællesskab, som vi håber, de har lyst til at dyrke efter højskolen," siger Lena Schou.


Netværket har lavet månedlige aktiviteter for de unge på højskolen, hvor projektmedarbejderne i KOM MED er kommet til Brande. Men der har også været aktiviteter ude af huset. I efteråret var gruppen blandt andet på kanotur med overnatning i shelter, samarbejdsøvelser, konkurrencer og bålmad.


"Målet er, at de unge får nogle særlige, fælles oplevelser og relationer, der skal binde dem sammen ud over højskolen," forklarer Lena Schou.


I starten af december havde KOM MED inviteret Brande-netværket til Holstebro for at holde julefrokost og samtidig vise det fremtidige mødested frem.


"Vi havde inviteret et par andre unge med udenfor gruppen. Og da julefrokosten var slut, udvekslede en ung fra højskolen telefonnummer med en af "de nye". Det må være et tegn på et vellykket arrangement," siger Lena Schou.


Nu venter der afsluttende eksaminer for flere af de unge i netværket, og de afslutter deres højskoleophold efter nytår.


"Derfor har vi arrangeret, at netværket til januar mødes hver 14. dag på UU, hvor der er mulighed for at vælge fællesskabet til og fra," siger Lena Schou.Comments


bottom of page