top of page

PRÆSENTATION: Unge med høretab klædes på, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse

I disse uger præsenterer vi de seks aktiviteter i Alle unge med imidt. Aktiviteter, der alle skal gøre en forskel for unge med mange forskellige slags udfordringer - og hjælpe dem til at få en ungdomsuddannelse. I den fjerde præsentation zoomer vi ind på projektet 'Unge med høretab på ungdomsuddannelser imidt' hos Castberggård Job- og Udviklingscenter.
De unge i projektet er enten døve, hørehæmmede eller ramt af hørerelaterede lidelser som tinnitus og lydoverfølsomhed. Forskellige funktionsnedsættelser, der har det til fælles, at de kan skabe en del bump på vejen gennem uddannelsessystemet – både fagligt og socialt.


De fleste unge i målgruppen ved meget lidt om deres udfordringer og muligheder. Projektets formål er derfor at klæde de unge på, så de får den nødvendige viden, der kan gøre dem i stand til at mestre deres funktionsnedsættelse og gennemføre en ungdomsuddannelse.


Læs meget mere om projektet her


Comments


bottom of page