top of page

PRÆSENTATION: Unge med autisme får særlig støtte i Norddjurs Kommune

I disse uger præsenterer vi de seks aktiviteter i Alle unge med imidt. Aktiviteter, der alle skal gøre en forskel for unge med mange forskellige slags udfordringer - og hjælpe dem til at få en ungdomsuddannelse.I dag zoomer vi ind på vores projekt hos UU og Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune. Projekt SES – Selvforståelse Eksponering Spejling - henvender sig til unge med autismespektrum-forstyrrelse eller lignende symptomer i kommunen. Denne gruppe af unge kæmper ofte med forkerthedsfølelse og nedsat evne til at mobilisere stabil energi. Det kan opleves uoverkommeligt at finde mening og skabe overblik over mange facetter i livet.


Målet med projektet er blandt andet at få en fælles strategi på tværs af faggrupper og på den måde støtte unge med autismespektrum-forstyrrelse bedst muligt i overgangen til uddannelse.


Læs meget mere om projekt SES her


Comments


bottom of page