top of page

Netværksgruppe for aktivitetsholdere i Alle unge med imidt ser dagens lys

Efter ønske fra aktivitetsholderne i vores seks delprojekter, har Alle unge med imidt (AUMI) oprettet en netværksgruppe på LinkedIn. Formålet med netværksgruppen er at etablere en platform, hvor erfaringer, ideer og viden kan udveksles på tværs af sekretariatet og delprojekterne


I første del af projektperioden har aktivitetsholderne i vores seks delprojekter afprøvet og udviklet deres indsatser - både organisatorisk og pædagogisk. De har gjort sig erfaringer, opdaget nye perspektiver i arbejdet med de unge samt afprøvet og tilpasset aktiviteter og metoder. De står nu med en bred viden, som de kan bringe ind i den resterende del af projektperioden og dermed videreudvikle og forfine deres arbejde yderligere. Men hvorfor ikke dele nogle af disse erfaringer med de andre aktivitetsholdere i AUMI? Det giver den nyoprettede netværksgruppe mulighed for.

Formålet med netværksgruppen er netop at skabe et online-rum med mulighed for, at aktivitetsholdere og projektledelse i AUMI-sekretariatet kan udveksle viden og succes-historier gennem tekst, billeder, video mm. Derudover er platformen et forum, hvor medlemmerne har mulighed for at indgå i dialog og debat om faglige og relevante emner. Selvom der arbejdes med forskellige målgrupper i de seks delprojekter, oplever aktivitetsholderne det meningsfuldt at dele erfaringer.


I opstartsfasen har projektledelsen i AUMI bidraget med relevante indlæg, som har sat fokus på forankring samt på gode erfaringer under corona-nedlukningen. På længere sigt er det tanken, at det er aktivitetsholderne selv, der skal generere størstedelen af indholdet i netværksgruppen.


Netværksgruppen er en lukket gruppe på LinkedIn og således alene for

AUMI-sekretariatet og aktivitetsholderne; dvs. ledere, projektledere, vejledere, mentorer, konsulenter m.fl. med tilknytning til de seks delprojekter.

Comments


bottom of page