top of page

Inklusionsforløb: Der gøres en forskel, og de første bump på vejen mødes

Opdateret: 11. okt. 2019

Alle inklusionsforløb kører for fuld damp i Alle unge med imidt. Mere end 60 unge er startet op i forløb rundt om i regionen, og projektets aktivitetsholdere er godt i gang med at implementere de forskellige og nye indsatser.


Unge med autismespektrum-forstyrrelse, angst, høretab, bipolar lidelser, psykisk sårbarhed og man kunne blive ved. Listen med, hvilke udfordringer de unge i Alle unge med imidt slås med, er desværre lang. Det er uden tvivl en sårbar gruppe af unge, der deltager i AUMI's seks forskellige inklusionsforløb. Alle forløbene er nu i fuld gang, og fælles for dem alle er, at de skal hjælpe og støtte de unge med at få det bedre - så de dermed kan påbegynde eller fastholdes og gennemføre en ungdomsuddannelse.


"Flere af vores inklusionsforløb er ved at få visiteringesdelen på plads, og de første hold af unge er i gang. Det har været spændende at følge med i de forskellige processer, og den virkelighed som alle vores aktivitetsholdere møder. Og det har været fantastisk at opleve, hvordan de dygtige medarbejdere i de forskellige inklusionsforløb allerede er med til at gøre en forskel for de unge. Det er i sidste ende det, som det hele handler om," siger Helle Gammelgaard.


Det er meget forskelligt, hvor inklusionsforløbene er i processen. Nogle har været i gang siden foråret, og andre er først begyndt at visitere unge efter sommerferien. Hos HF Fundamentet, der er drevet af Aarhus HF og VUC og den velgørende forening Fundamentet, har man netop optaget de sidste deltagere i denne runde. Otte unge med forskelligartede udfordringer skal nu i gang med forløbet, og der er eksamen til maj/juni 2020.


"På Fundamentet er der lige nu fokus på at ryste kursisterne sammen, så de bliver trygge ved hinanden og får oparbejdet et godt fællesskab og gode rutiner. Ligeledes bruges der tid på at få oparbejdet en god relation mellem de unge og deres mentor," siger Benny Mølgaard, der er projektkoordinator for HF Fundamentet.Fundamentet er en velgørende forening, der i høj grad er båret af frivillighed. Fundamentet samarbejder med Aarhus Kommune og forskellige andre aktører om at styrke den sociale indsats i Aarhus og omegn. Postkassen her hænger hos Fundamentets lokaler på Søren Frichs Vej.

Han forklarer, at kursisterne også bliver præsenteret for den palette af tilbud, som Fundamentet rummer og som kan være med til at støtte op omkring de unges trivsel og skoleforløb.


"Derudover er kursisterne for alvor trukket i arbejdstøjet og er i gang med fagene," siger han.


De første bump på vejen

I Holstebro Kommune hos UU Nordvestjylland har inklusionsforløbet #KomMed nu været i gang i fem måneder. 25 unge har allerede været i berøring med forløbet, og projektleder Esben Schou møder unge med flere forskellige udfordringer:


"Vi har unge med angst, hvor det at komme i gang helt bogstaveligt er en kæmpe udfordring. Vi har unge, der ikke har noget socialt netværk. Vi har unge med stress, der har brug for at læsse af. Vi har unge med mange forskellige slags udfordringer. Fælles for dem alle er, at uden Kom Med, havde der ikke været andre til at holde hånden under dem," siger han.


Ifølge Esben Schou er de nu kommet så langt med forløbet, at de første udfordringer giver sig til kende.


"Vi er nu fem måneder henne i projektet, og vi er begyndt at møde de første tvivlere blandt de unge. Dem, der ikke møder op til aftalerne - eller dem, der springer fra, allerede inden de er indskrevet. Dem, hvor man tænker, "mon det her går"?," siger han.


Esben Schou forklarer, hvordan det professionelle netværk og relationsarbejde i hele organisationen spiller en stor rolle.


"Der vil uvægerligt falde unge fra. De kan være ”presset” ind i Kom Med, måske matcher vores indsats ikke de unges udfordringer, eller måske er de ikke klar. Uanset hvad, er den første kontakt også det første skub, og det er helt sikkert, at hvis ingen skubber, kommer der sjældent bevægelse," siger han og fortsætter:

"Vi arbejder ufortrødent videre, og glæder os over dét, der lykkes".Comments


bottom of page