top of page

Indblik fra Castberggård: Deltagere ønsker mere fokus på medstuderende

Opdateret: 3. okt. 2019

Hos Castberggård Job- og Udviklingscenter er man stødt ind i en ny udfordring i forhold til at få unge med høretab til at gennemføre en ungdomsuddannelse: De medstuderende.

I Castberggård Job- og Udviklingscenters inklusionsforløb for unge med høretab, har mødet med de første deltagere gjort det klart, at der udover studievejlederne, underviserne og deltagerne selv er endnu en gruppe, der har brug for at blive klædt bedre på, hvis flere unge med høretab skal gennemføre en ungdomsuddannelse.


"Det viser sig, at udfordringerne med de medstuderende fylder meget for vores deltagere, og det skal vi i projektgruppen selvfølgelig tage alvorligt," siger projektleder Merete Birk.


Deltagerne fortæller om medstuderende, der ikke bruger mikrofonerne (høreteknisk hjælpemiddel red.), snakker i munden på hinanden og i det hele taget glemmer at tage hensyn til deres klassekammerater med høretab.


Louise, som går i 3.G på Herning Gymnasium, er en af de deltagere, der ønsker mere fokus på de medstuderende.

"Jeg tror i bund og grund, det handler om uvidenhed, for det er min fornemmelse, at mange medstuderende gerne vil tage hensyn – de forstår bare ikke behovet. F.eks. er de fleste nok ikke klar over, at den unge med høretab sparer rigtig meget energi, hvis alle husker at bruge mikrofonen," forklarer projektleder Merete Birk.


Hvordan de medstuderende skal informeres om høretab, udfordringer og løsninger er endnu ikke fastlagt, men Merete Birk har et par idéer på skitseblokken, som hun vil se nærmere på sammen med projektgruppen.


"Jeg tror, vi skal nå de medstuderende med praktiske afprøvninger frem for teori. Vi kan godt forklare en masse, men jeg tror, selv de unge skal mærke, at det gør en forskel med høreapparater og mikrofoner i forhold til afstand, baggrundsstøj og larm. Det kan også være en idé at gøre det relevant for de medstuderende selv, så vi informerer dem om, hvordan de passer godt på deres egen hørelse, når de f.eks. lytter til musik i ørerne," siger hun.

Comments


bottom of page