top of page

Forsøg med angstgruppe: Selv de allermindste gøremål bliver en bjergbestigning

I det forløbne år har #KomMed i Holstebro Kommune konstateret, at mange af de unge i projektet er udfordrede på angst. Flere af dem er så ramte, at det i høj grad påvirker deres liv. Derfor har projektet oprettet en angstgruppe


Hos #KomMed har man, siden man startede projektet op, konstateret, at mange af de unge er udfordrede af angst. Flere af de unge er så ramte, at det i høj grad påvirker deres liv. Det kan være skole og uddannelse, det kan være deres sociale liv eller begge dele.


"Efter at have mødt så mange unge med de samme udfordringer, besluttede vi os for at undersøge, om der var nogle, der havde lyst til at mødes i en lille gruppe, hvor de kunne møde nogen med de samme udfordringer. Det var ikke svært. For de har alle et ønske om at være fri af angsten," siger Esben Schou, projektleder i #KomMed.


De to projektmedarbejdere i #KomMed, Esben Schou og Lena Schou, fik hurtigt kontakt til fire unge, der gerne ville være med til et gruppeforløb. Forløbet blev fastlagt til at løbe over seks uger med en fast mødedag. Den første gang var der sat en time af, men det viste sig hurtigt at være alt for kort tid.


"Angst er en stor problematik for mange unge. Nogle unge klarer at gå i skole, men er så tappede for energi, når de kommer hjem, at de ikke har den mindste lyst eller overskud til at være sammen med andre. Det har naturligvis store konsekvenser for deres sociale liv, der er så vigtigt for den almene trivsel. Flere unge fortæller, at det har store konsekvenser for deres psykiske trivsel, da isolation gør det endnu sværere at komme ud og møde andre. Og det er faktisk det, de har allermest lyst til," siger Esben Schou."Deres liv er på værelset eller i lejligheden. Som tiden går, bliver det sværere og sværere at komme ud blandt andre." Foto: Wix Media
"Deres liv er på værelset eller i lejligheden. Som tiden går, bliver det sværere og sværere at komme ud blandt andre." Foto: Wix Media

Ifølge ham står det endnu slemmere til for den gruppe af unge, der heller ikke magter skolen.


"Deres liv er på værelset eller i lejligheden. Som tiden går, bliver det sværere og sværere at komme ud blandt andre. Selv de allermindste gøremål bliver en bjergbestigning. Blot det at åbne en mail, en snap-besked eller sms kan være en overvindelse, for hvad står der i den? Bliver jeg bedt om at ringe eller endnu værre, er der en der vil mødes med mig? Hver gang man sættes over for en ”umulig opgave”, skal der en undskyldning på bordet. Med den undskyldning afværger man muligvis katastrofen, men skyldfølelsen og selvhadet vokser i takt med afslagene på invitationer til socialt samvær, fortæller han.


Vi er ikke psykologer


Ud af de fire unge, der havde takket ja til forløbet, meldte én afbud. På grund af angst.


"Hun var ellers den, der havde set mest frem til forløbet, så det var synd," siger Esben Schou.


Han betoner dog, at han og Lena Schou i #KomMed ikke er psykologer, og hvis nogle af de unge er så udfordrede, at de efter en del motivations- og viljebearbejdelse fortsat ikke er i stand til at møde op, så er det måske ikke dette projekt, der er det rette for dem.


"Jeg mindes en psykolog, der underviste os på et tidspunkt. Hun sagde altid: Gør aldrig ingenting, hvis en ung rækker hånden ud. Med gode intentioner kan du aldrig gøre noget værre. Det er vise ord, og noget vi har taget med os i dette arbejde," siger Esben Schou.


Tankerne med angstgruppen er, at den kan sætte processen i gang og forhåbentlig være med til at få de unge til at åbne sig over for hinanden og fortælle, lytte og give hinanden gode råd. Efter det første møde i gruppen blev de unge bedt om at evaluere på oplevelsen. Meldingen tilbage var, at den skal fortsætte.


"Vi er meget spændte på, hvordan det udvikler sig. Vi håber naturligvis på, at der opstår så stor tillid mellem de unge i gruppen, at de selv kan arbejde videre med hinanden, og at de får et fællesskab, hvor man i tryghed kan øve sine sociale kompetencer," siger Esben Schou.Comments


bottom of page