top of page

Fokusgrupper: "Vi vil høre de unges stemme"

Det primære formål med Alle unge med imidt er at hjælpe udfordrede unge med at påbegynde, fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Hos projektgruppen er det vigtigt, at de unge bliver hørt.


Formålet med projekt Alle unge med imidt er ganske klart: Flere udfordrede unge skal støttes til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Seks forskellige aktiviteter, fordelt rundt omkring i hele Region Midtjylland, skal hjælpe unge med forskellige slags udfordringer med at komme i gang med en ungdomsuddannelse - eller holde fast i den ungdomsuddannelse, de er i gang med, så de på den måde gennemfører og får et eksamensbevis.


"Vores seks aktiviteter spænder bredt. Både når det handler om, hvilke slags udfordringer de unge slås med, men også med hensyn til, hvilke indsatser, der prøves af. Vores partnere i projektet kommer med en kæmpe stor og mangfoldig pose faglighed, som de hver især bringer i spil. I projektgruppen har vi brugt rigtig meget tid sammen med vores partnere med henblik på at justere og pudse aktiviteterne af, så vi på den måde løfter kvaliteten i hele projektet," siger Helle Gammelgaard, projektleder i Alle unge med imidt.



En hjørnesten i projektet er samtidig, at de unge, der deltager i aktiviteterne, i høj grad involveres i, hvordan Alle unge med imidt skal udvikle sig som projekt. 'De unges stemme' fylder med andre ord meget for projektgruppen.


"Det er helt centralt, at vi inddrager de unges stemme i Alle unge med imidt. Vi brænder for at etablere et eller flere fællesskaber i projektet, og vi har et stort ønske om, at de unge føler sig hørt og involveret," siger Helle Gammelgaard.


Derfor vil projektgruppen blandt andet holde flere ungefokusgrupper, hvor deltagerne i projektet bliver hørt og inddraget i flere væsentlige aspekter i Alle unge med imidt. Det er eksempelvis de unge selv, der kommer til at påvirke og bestemme, hvordan de to ungeevents, der skal holdes i projektperioden, kommer til at se ud.


"Vi vil simpelthen spørge de unge om, hvad der er et fedt event for dem, og hvordan vi laver et event, de unge kan se sig selv i. Glemmer vi de unges stemme i denne del af projektet, er der en overhængende fare for, at vi går forkert i byen og laver et program, som de unge finder uinteressant," siger Helle Gammelgaard.


Alle unge med imidt holder to forskellige slags ungefokusgrupper. I den første fokusgruppe, vil der blive udviklet indhold og program til de to ungeevents. Og den anden fokusgruppe vil have et større fokus på de unges udvikling i projektet. De to forskellige slags fokusgrupper vil afholdes flere gange med unge fra de seks aktiviteter. Den første fokusgruppe afholdes i september med unge fra projekt Kom Med hos UU Nordvestjylland i Holstebro.


"Vi ser virkelig frem til at møde og tale med de unge, der deltager i projektet," siger Helle Gammelgaard.

Comments


bottom of page