top of page

Corona: Når omstændighederne tvinger os til at tænke i alternativer

Første halvår af 2020 har i den grad været påvirket af corona. Det har tvunget AUMI-sekretariatet til at tænke i alternativer. Her kan du blive klogere på nogle af de tiltag, der er taget i coronatiden.


Hvordan afvikler vi statussamtaler, når man ikke må mødes fysisk? Hvad gør vi med de planlagte ungefokusgrupper? Og hvordan deler vi alle erfaringerne fra coronanedlukningen? Det er blot nogle af de spørgsmål, som AUMI-sekretariatet stod tilbage med, da det stod klart, at coronapandemien medførte nedlukning af samfundet.


"Fra den ene dag til den anden ændrede alt sig. Pludselig blev vi alle - ikke mindst vores partnere - hjemsendt fra arbejde. Flere af vores aktiviteter for de unge deltagere i projektet blev brat sat på pause, i det uddannelsesinstitutionerne lukkede ned, og de offentligt ansatte blev sendt hjem. Vi skulle hurtigt finde en agil opskrift på, hvordan vi kunne køre AUMI videre midt i en nedlukning af samfundet," siger Helle Gammelgaard, projektleder i socialfondsprojektet Alle unge med imidt.


De ugentlige teammøder i AUMI-sekretariatet hos Projekter imidt blev i starten afviklet over Skype - og senere over Microsoft Teams. Her blev en ny coronastrategi drøftet og udviklet.


"Det var en længere proces, da forårets program allerede var planlagt - og i flere tilfælde aftalt. Vi havde for eksempel allerede kalenderfastsat besøg hos vores seks aktiviteter, hvor vi skulle afholde fokusgrupper med unge fra projektet. Dem måtte vi aflyse," siger Helle Gammelgaard.


For selvom det online univers er fyldt med værktøjer og alternativer til fysisk kommunikation, så tager det ikke højde for en sårbar målgruppe, der har et stort behov for tillid, nærvær og tryghed.


Webinar om coronasucceser i AUMI.

"Derfor har vi i foråret droppet tanken om fokusgrupper, da vi ikke har kunnet mødes fysisk. I stedet har vi udviklet en spørgeguide, og vi har bedt vores samarbejdspartnere i de enkelte aktiviteter om at lave kvalitative interviews med de unge, der afslutter projektet her til sommer. På den måde får vi en masse vigtig viden og empiri, som vi ellers skulle have fået i fokusgrupperne. Her skylder vi vores samarbejdspartnere en stor tak for deres velvilje til at hjælpe os," fortæller Helle Gammelgaard.


Fra fysisk møde til statusskema

I foråret var der ligeledes planlagt, at AUMI-sekretariatet skulle på den halvårlige rundtur og besøge samtlige aktivitetsholdere i projektet. Dette kunne heller ikke lade sig gøre, da flere organisationer - blandt andet kommunerne - ikke tillod fysiske møder. Samtidig mente projektledelsen i AUMI heller ikke, at fysiske besøg var hensigtsmæssige. Det nemme valg havde været at afholde statusmøderne som videomøder. Videoformatet egner sig dog ikke så godt til langvarige, betydningsfulde møder, hvor emnet kan være komplekst, og hvor der eventuelt skal udvikles og idégeneres.


"Vi udviklede derfor et statusskema, som vores samarbejdspartnere skulle udfylde. Det har vi efterfølgende behandlet i to runder, som til sidst er endt ud i en opfølgende telefonsamtale med projektlederne i de enkelte aktiviteter. Det har været en lang og tidskrævende proces. Men vi har fået meget vigtig viden med hjem om de enkelte aktiviteter, som vi ikke havde fået i samme grad i et oprindeligt mødeformat. De næste statusmøder i efteråret vil dog ikke være ligeså omfattende af hensyn til vores samarbejdspartnere," lover Helle Gammelgaard.


Webinar gav indsigt i coronaerfaringer

Det er langt fra kun AUMI-sekretariatet, der har været tvunget til at tænke i nye baner under corona. De seks aktiviteter for de unge deltagere i projektet, har i endnu højere grad opfundet nye indsatser. Derfor afviklede AUMI et netværks-webinar i starten af juni måned, hvor aktivitetsholderne kunne dele erfaringer på tværs.


"Vi oplevede, at det var en god måde at mødes på; det er nemmere at samle folk med kort varsel, når det kun er en time og ikke en hel dag med transporttid, og det fungerede fint med både oplæg og gruppedrøftelser. Det gav os en god indsigt i, hvordan aktivitetsholderne helt konkret har nytænkt deres praksis under nedlukningen," siger Helle Gammelgaard.


Walk and talks, kreative aktivitetspakker, daglige online streaminger og chatgrupper til at holde kontakten og streetfood med god hygiejne og afstand var nogle af de gode erfaringer, der blev delt på webinaret.

Med erfaringsdelingen er aktivitetsholderne nu forhåbentlig endnu bedre rustet til en eventuel anden bølge af corona, som ingen selvfølgelig håber på, kommer.


I og med at AUMI-sekretariatet har været tvunget til at tænke i alternativer, er der i denne proces udviklet nye måder at gøre tingene på. Blandt andet at afholde webinarer.


"Vi forestiller os at holde webinarer fremover, da det er en måde at ”mødes” oftere med vores samarbejdspartnere - plus en måde hurtigt at kunne arrangere et møde, når der opstår et behov," siger Helle Gammelgaard.


Comments


bottom of page