top of page

Autisme: Oplæg for unge, forældre og fagpersoner skal sikre bedre samarbejde

Hvad er årsagen til, at unge med autisme eller angst har mere fravær og isolerer sig mere end andre? Og hvordan kan forældre og fagpersoner støtte op om en positiv udvikling? Disse spørgsmål forsøgte Projekt SES at få besvaret, da de inviterede til forældrearrangement


Hvordan kan forældre til unge med autisme – samt fagpersoner, der arbejder med de unge – støtte op om en positiv udvikling i forhold til uddannelse og social isolation? Det forsøgte to konsulenter fra Langagerskolen, Line Gebauer og Birgit Isene, at svare på, da de holdt oplæg om årsagerne til fravær fra uddannelse og social isolation hos unge med autisme eller angst. Oplægget var arrangeret af Projekt SES, der er et inklusionsforløb under Alle unge med imidt.


”Der var stor interesse for arrangementet og et flot fremmøde med 54 tilmeldte. Vi er meget glade for - og ret stolte over - at de unge havde modet til at møde op, og at deres forældre engagerer sig i aktiviteterne i Projekt SES,” siger Tine Hoffmann, projektkoordinator i Projekt SES hos Norddjurs Kommune.Programmet strakte sig over tre timer, og der var indlagt pauser hver halve time, så der var god mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs – og både de unge, forældre og deltagere fik hilst på hinanden i en ny sammenhæng.


”Der var mange gode inputs til, hvordan fagpersoner og forældre kan samarbejde om at støtte de unge videre til uddannelse. Og et afsluttende citat om at forældre og unge kan ændre deres relation til ”at være et team” fremfor barn-forældre, kunne mange nikke genkendende til,” siger Tine Hoffmann.


Det flotte fremmøde baner vejen for, at Projekt SES kan planlægge endnu et arrangement for at følge op på inspirationen fra dette oplæg.


Fakta: Langagerskolen

  • Langagerskolen er en kommunal specialskole for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) - tidligere benævnt som svær DAMP.

  • Samtidig har nogle af skolens elever en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser.

Comments


bottom of page