top of page

Alle unge med imidt holdt afsluttende møde med projekt Bliv verdensmester i dit høretab

Onsdag den 2. november 2022 holdt Morten Nørgaard og Helle Gammelgaard fra Alle unge med imidt sidste statusmøde med projektpartneren fra Castberggård, der har stået for Alle unge med imidts inklusionsforløb Bliv verdensmester i dit høretab. Ved mødet blev det blandt andet diskuteret, hvordan de virksomme indsatser kan spredes, så det kommer så mange unge med høretab som muligt til gavn.

Det sidste møde med Alle unge med imidt-projektpartneren Castberggård blev afholdt onsdag den 2. november 2022.


Mødet fandt sted på Castberggård, og deltagere var Merete Birk, Joan Klindt Høy, Eva Torstein, Maria Fly Vilsbøll og Solveig Højgaard fra Castberggård, samt Morten Nørgaard og Helle Gammelgaard fra Alle unge med imidt.


Ved mødet blev det blandt andet diskuteret, hvordan de udviklede virksomme indsatser i projektet kan spredes, så det kommer så mange unge med høretab som muligt til gavn.


"Mødet emmede af energi og nye ideer, og arbejdet med at sprede de virksomme indsatser er i fuld gang," siger projektleder Helle Gammelgaard fra Alle unge med imidt.


Hjælper unge med høretab mod at gennemføre en ungdomsuddannelse

Bliv verdensmester i dit høretab har igennem perioden som Alle unge med imidt-inklusionsforløb arbejdet aktivt for at hjælpe unge med høretab med værktøjer, der skal hjælpe dem til at gennemføre deres ungdomsuddannelser.Hjælpen til de unge med høretab har bestået af flere forskellige elementer i Bliv verdensmester i dit høretab. Der har blandt andet været afholdt mestringskurser og diverse møder, der har klædt de unge på til at "mestre" deres høretab.


I anden halvdel af 2022 har Bliv verdensmester i dit høretab desuden haft særlig fokus på overgange for unge med høretab fra folkeskole til en ungdomsuddannelse.


Hvad så nu?

Planen er nu, at arbejdet med at sprede de virksomme indsatser fra projektet fortsætter.


Blandt andet bliver relevante og brugbare erfaringer og viden samlet i et idékatalog, der tænkes at komme både online og på print. Kataloget kommer hovedsageligt til at indeholde råd og vejledning til god praksis for en mere kvalitativ og struktureret overlevering og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og dermed sikre, at flere unge med høretab spottes og får den rette støtte.


Derudover har projektpartnerne fra Castberggård planer om at afholde en konference i foråret 2023, hvor de vil samle hele "høreområdet" og sætte fokus på især problemstillinger i forhold til overgange for unge med høretab mellem uddannelsesinstitutioner.


Læs mere om Bliv verdensmester i dit høretab herunder.


Comments


bottom of page