top of page

Alle unge med imidt er nu på Ritzau.dk

I pressemeddelelsen beskrives AUMI som et projekt, der gør livet lettere for flere hundrede unge med ondt i livet, fordi de mødes med tillid, vedholdenhed og tålmodighed


Beskrivelsen af AUMI giver et godt overblik over, hvor forskelligartede udfordringer de unge i AUMIs seks delprojekter har. Det være sig alt fra autisme til nedsat hørelse og psykisk mistrivsel. Alt sammen udfordringer som kræver håndholdte og helhedsorienterede indsatser.

Delprojektet HF-Fundamentet fremhæves i pressemeddelelsen, da de – som omtalt i forrige nyhedsbrev – har fået 8,4 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at udvikle en 3-årig HF-uddannelse for sårbare unge og til at udvikle en landsdækkende model for et uddannelsesforløb, der er skræddersyet til at hjælpe unge med angst og andre svære problematikker. HF-Fundamentet er et samarbejde mellem Foreningen Fundamentet og Aarhus HF & VUC.

”Vi er stolte over, at HF-Fundamentets erfaringer og resultater fremover kommer alle unge i Danmark til gode. Det er det, der er meningen med hele projektet, og det viser for alvor, hvordan støtte fra EU´s Socialfond og Region Midtjylland kan få en særdeles positiv effekt i samfundet,” siger Helle Gammelgaard, projektleder i Alle unge med imidt og fortsætter:

”Forankring står centralt i AUMI. Det handler om at skabe ejerskab og sikre indsatsernes liv efter

projektperioden, og de seks delprojekter er godt Foto: Fundamentet

i gang med at udvikle og afprøve metoder, som

matcher de unges udfordringer,” siger hun og pointerer, at sekretariatet glæder sig til at præsentere de nye metoder ved projektets afslutning sommeren 2021.

Fundamentet er den familie, de unge ikke har

Tilbage til Fundamentet, hvor op mod 200 unge med personlige udfordringer hvert år tanker selvtillid og mod til at tage næste skridt i livet. Fundamentet hjælper sårbare unge, som kæmper med angst og depression, med oplevelsen af ikke at kunne leve op til omgivelsernes krav og forventninger – og med følelsen af ikke at passe ind.

”Vi fungerer nærmest som en udvidet familie – vi holder juleaften, vi skaffer biler til flytning, vi hjælper med det, der er behov for – præcis som en ressourcestærk familie ville gøre. Og der er ingen udløbstid på tilknytningen til Fundamentet – så længe der er brug for støtte, er man en del af Fundamentet,” siger Jan Houborg Andersen, daglig leder af Foreningen Fundamentet.

Fundamentet og Aarhus HF & VUC er i fuld gang med at opbygge den nye HF-uddannelse, hvor de frie rammer fra online-undervisningen kombineres med støtte fra studieværkstedet på Fundamentet. Med denne kombination får den unge mulighed for, at:

· møde andre unge og få hjælp af undervisere fra Aarhus HF & VUC til opgaver og de it-programmer, der bruges i online-undervisningen.

· få tilknyttet en frivillig studiementor fra Fundamentet, som støtter både fagligt og personligt.


Comentários


bottom of page